Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 20/2012

Najgorsza jest monotonia | 2

Leszek Kowalik jest leśnikiem z dyplomem technika i inżyniera, ale od roku pracuje jako operator harewstera w lasach na Opolszczyźnie, w firmie Laspol.

O czym jest ta wojna? | 3

Od kilku lat rykowisko ma szczególny przebieg w Puszczy Białowieskiej. Prócz niosących się o zmierzchu porykiwań jeleni, obecności tropiących je myśliwych, na polanach w pobliżu ambon pojawiają się młodzi ludzie w jaskrawych kamizelkach.

Informacje | 4

OPTAL – Marszałek specjalnie wyróżniony; Leśne szkolnictwo zawodowe – Nowy rok, nowy program; Inspekcja LP – Likwidacja regionów; Natura 2000 i leśnictwo – Krowy wspomogą dąbrowy?, Wykłady, pokazy, degustacje – Nalewek czar.

Klucz w zrozumieniu przyrody! | 7

Celem naszych prac nad określeniem kosztów wdrażania programu Natura 2000 nie są gotowe rozwiązania, bo takich nie ma, lecz pokazanie, jak należy myśleć, planować i działać – mówi dr Paweł Rutkowski, adiunkt w Katedrze HodowliLasu UP w Poznaniu, kierownik tematu badawczego pt. „Ograniczenia oraz konsekwencje finansowe i organizacyjne związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000”.

Ekomechanizmy obronne | 10

Mechanizmy obronne to reakcje psychiczne na sytuacje powstające z lęku, osobistego zagrożenia, trudności dnia codziennego, niezadowolenia z siebie i innych, które zmniejszają lub eliminują takie poczucia bez zmiany obiektywnej sytuacji. Pozwalają one radzić sobie z wewnętrznymi konfliktami, frustracjami, poczuciem winy.

Robin Hood z Białowieży | 12

– To jest prawdziwa walka – mówi Walenty Wasiluk, inicjator powstania i prezes stowarzyszenia SANTA Obrona Puszczy Białowieskiej. To stowarzyszenie, bez precedensu w Polsce, powstało głównie na fali sprzeciwu wobec działań organizacji ekologicznych.

Cesje praw do drewna a historia zakupów | 14

Od dłuższego już czasu, a dokładniej – od chwili wprowadzenia internetowej sprzedaży drewna w portalu leśno-drzewnym – pojawiło się i przybiera na sile zjawisko cedowania praw do drewna, nabytego w wyniku internetowych przetargów. 

Na Potrąbnym | 16

Przez obszar Nadleśnictwa Trzebciny położonego w Borach Tucholskich 14 lipca przeszła trąba powietrzna. Największych zniszczeń dokonała w leśnictwach Zacisze, Wygoda i Pohulanka.

Sasankowa konspiracja | 17

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi po razszósty zorganizowała w tym roku, w dniach 11–13 września, międzynarodową konferencję naukową na temat zarządzania ochroną przyrody w lasach. 

Limit kontra limit | 18

Limity kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych w nadleśnictwie są jednym z najczęściej poruszanych tematów podczas spotkań. Leśnicy rozmawiają o bardzo różnych systemach rozliczeń.

Naturalne odnawianie sosny (I) | 21

Sosna, nasz główny gatunek lasotwórczy, jest praktycznie ciągle odnawiana sztucznie a przecież to gatunek pionierski, który powinien szczególnie łatwo się odnawiać.

Stara technologia, nowe drogi | 24

Dostępność kruszyw nadających się do budowy dróg, a co za tym idzie – cena, jest zróżnicowana regionalnie. Na południu Polski te materiały są tańsze, w nizinnej części kraju kamienny tłuczeń, dowożony z daleka, musi kosztować więcej. Alternatywą są żwiry lub znacznie trwalsze żużle. Albo tłuczeń budowlany, czyli gruz.

Nauka odpowiedzialności | 26

Spadkobiercą Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo–Leśnej w Żyrowicach zostało białowieskie technikum. To ono bowiem objęło pieczę nad żyrowickim sztandarem i to ono utrzymuje kontakty z ostatnim absolwentem tej przedwojennej szkoły.

Z zagranicy | 28

Finlandia - Lasy dostępne dla każdego; Austria - Drugie leśne stypendium literackie; Hesja, Niemcy -Nowelizacja ustawy o lasach; Łotwa - Studenckie stypendia lasów państwowych; Stany Zjednoczone Lasy federalne subsydiują lasy społeczności lokalnych.

Rynek drzewny | 29

9Informacje o cenach sprzedaży surowca - Fiński system publikacji cen jeszcze bardziej precyzyjny; Budownictwo - Centrum tenisowe z drewna; Światowy rynek produkcji celulozy - Agresywna postawa Chin.

Listy i komentarze | 30

Zmiany w Inspekcji LP

Poradnik dla właścicieli lasów (5) | I-IV

Jesienne porządki w lesie; Podkrzesywanie; Podatek leśny; GPS w lesie; Planowanie zalesienia.