Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 18/2012

Co jest, a co nie jest strategiczne | 3

Lasy Państwowe przygotowują strategię działania. Myślał o niej już poprzedni dyrektor generalny, obecny zlecił przygotowanie stosownego dokumentu.

Informacje | 4

Miliardowe roszczenia za lasy – Rekompensata z budżetu; Mistrzostwa Świata Drwali – Mamy pierwsze złoto!; Ustawa o ochronie przyrody – Siedliska naturowe chronione wszędzie; Jubileuszowy Festiwal Kultury Łowieckiej –W centrum łowiectwa; Modernizacja Roku 2011– Oczywiście z leśnikami.

Jak dalej? | 7

Strategia dla leśnictwa powstaje od przeszło roku. Dyskutowano na jej temat również podczas tegorocznego zjazdu PTL, najstarszej organizacji zrzeszającej polskich leśników.

Ile służby w służbie? | 10

Pytanie to można uznać za retoryczne, jednak niesie ze sobą wiele kontrowersji. Czy obecna praca PGL LP jest służbą, czy tylko jej wspomnieniem? Takie pytania są zasadne, z uwagi na zmiany zachodzące od momentu powstania nadzoru nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa do dnia dzisiejszego. 

Nowe źródło informacji o lesie | 12

Toponimy leśne to nazwy obszarów leśnych lub obiektów związanych z gospodarką leśną. Są one użyteczne przy orientacji w terenie, dostarczają też informacji o obecnych lub dawnych cechach opisywanych obiektów, ułatwiając zarazem ich identyfikację.

Bezzałogowe statki latające nad lasami | 14

Zdjęcia wykonywane z pułapu lotniczego lub satelitarnego od dawna są wykorzystywane w leśnictwie w inwentaryzacji zasobów leśnych i ocenie stanu lasów. Nową, coraz bardziej popularną alternatywą, są samoloty bezzałogowe.

Fantazja regionalizacji | 17

Pod koniec 2011 r. Minister Środowiska po raz kolejny zwrócił uwagę na mankamenty obowiązujących zasad regionalizacji, które jeszcze kilka lat temu uznał za w pełni dopasowane do warunków Polski. Jakie warunki wówczas uwzględniał? Jakie badania brał pod uwagę? Czyje uwzględniał opinie?

Pojazdy nienormatywne z drewnem a nowelizacja ustawy | 20

Modyfikacji uległy zasady odpowiedzialności karno-administracyjnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z określonymi w zezwoleniu warunkami. Jaki będzie miało to wpływ na pozycję prawną LP?

Uchwała 112. Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego | 23

Obradujący w Spale 112. Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na Sesji naukowej Zjazdu na temat Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 roku, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszo-nych przez Uczestników Zjazdu, stwierdza, że:

Europa walczy z nielegalnym drewnem. | 24

Do tej pory jedynym krajem, który wprowadził prawo zapobiegające importowi nielegalnie pozyskanego surowca drzewnego, było USA. Od marca przyszłego roku konieczne będzie potwierdzenie, że drewno wprowadzone na rynek europejski pochodzi z legalnych źródeł, a jeśli chodzi o przedsiębiorców – zachowanie należytej staranności przy sprawdzaniu tych informacji.

Siew sosny w „szkółce ekologicznej” | 26

Poszukując sposobu na ograniczenie zgorzeli siewek, warto starać się o jak najmocniejsze, odporne wschody. Sposobem może być siew bez przykrycia, pod warstwą włókniny.

Rak jodły | 28

Rak jodły (rdza jodły i goździkowatych) jest powodowany przez grzyb Melampsorella caryophyllacearum. Wraz z powrotem jodły do polskich lasów ta groźna choroba upraw i młodników nabiera znaczenia.

Cenzurka dla GDOŚ | 30

Każdy etap życia kończymy z cenzurką w ręku. Po ponad trzech latach funkcjonowania oceny doczekała się Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z regionalnymi odpowiednikami. W roli cenzorów wystąpili członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Z zagranicy | 32

Finlandia - Zrzeszenia właścicieli lasów prywatnych; Finlandia - Projekt nowelizacji ustawy o lasach; Niemcy - Niebezpieczne chrząszcze; Austria - Nowy projekt renaturyzacji torfowisk wysokich.

Rynek drzewny | 33

Regulacje w sprawie bioenergii - 1,5 mld euro inwestycji; Koniec nielegalnego surowca - Indonezja za legalizacją; Deficyt na rynku - Wykorzystanie surowca.

Cena ryzyka, czyli rzecz o leśnej hybrydzie | 34

ProSilva 910EH to pierwszy na świecie harwester z napędem hybrydowym, zaprezentowany podczas zakończonych niedawno targów leśnych FinnMetko (Jämsä, Finlandia, 30 sierpnia – 1 września).