Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 10/2012

Targi w Brnie | 2

Jadąc na targi do Brna, trzeba mieć świadomość jednego – nie jest to impreza stricte leśna, gdyż ta branża jest tylko fragmentem większej całości, czyli targów rolnych. 

Drewno dla ochrony klimatu | 3

Niemcy szacują, że tam, gdzie utworzono ostoje Natura 2000, pozyskanie drewna zmniejszy się o 19% w stosunku do lasów gospodarczych. 

Informacje | 4

Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej – Wysiłek nie tylko fizyczny; Świadomi zagrożenia – Edycja druga; Szkody powodowane przez zwierzęta chronione – Przeciwnik: bóbr!; Leśnicy dla Stolicy – O lasach pod Zamkiem; Bieszczadzka Ciuchcia rozpoczęła sezon – Gwizd na Połoninach; Nietypowe porządki w Świeradowie – Zmierzmy to ... tirem!.

Obce, swojskie, inwazyjne | 7

Wystąpienia na ich temat przypominają referaty etnologów rozprawiających o narodach: jedne i drugie zaczynają się od definicji. Jest jeszcze jedno, nienaukowe, podobieństwo do problematyki narodowej. Czasem stanowisko wobec pewnych gatunków obcych nosi znamiona ksenofobii.

Co rośnie na plantacjach? | 9

Z roku na rok potrzebujemy coraz więcej drewna. Niestety lasy często nie są w stanie nadążyć za potrzebami, dlatego do produkcji „hurtowej” drewna i jego pochodnych stosowane są coraz powszechniej plantacje. Obecnie na świecie mamy ich już 264 mln ha (co stanowi 7% wszystkich zasobów leśnych), a corocznie przybywa kolejne 5 mln ha.

Wielofunkcyjność lasów? | 10

Wielofunkcyjność lasów nie ogranicza się tylko do funkcji związanych z gospodarką. Częstokroć zapominamy, że wpływa ona bardzo mocno na codzienne życie wielu osób, kształtując choćby rynek pracy.

Stawiać na rozwój | 12

Wśród programów średniookresowych, realizowanych obecnie w Lasach Państwowych funkcjonuje program: „Kierunki rozwoju szkółkarstwa w Lasach Państwowych na lata 2009–15”. Powstał on w wyniku pracy zespołu zadaniowego, którego celem było dostosowanie istniejącego modelu polskiego szkółkarstwa leśnego do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Profesjonalnie w Lubaczowie | 14

Powiat lubaczowski – ściana wschodnia, przy granicy z Ukrainą. Takie położenie może sugerować, że daleko stąd do postępu i wszelkiej nowoczesności. Tymczasem w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych Starostwo Powiatowe w Lubaczowie działa wg standardów, o których wiele samorządów może tylko pomarzyć.

Odnowienia naturalne dziś i jutro | 18

Wyniki pierwszego pięcioletniego cyklu pomiarowego przeprowadzonego w ramach wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (WISL) pokazują, że powierzchnia odnowień naturalnych w Polsce jest dużo większa, niż wynikałoby z informacji zgromadzonych w bazie SILP-u. 

Czy potrzebny jest zintegrowany system importu drewna w Polsce? | 20

Jaka wyglądać będzie obrót surowcem drzewnym w najbliższej przyszłości? Tego być pewni nie możemy. Wiemy jedno – ciągle wzrasta zapotrzebowanie na surowiec, zarówno ten krajowy, jak i zagraniczny.

Klimat czy przemysł? | 22

Niemcy mają znacznie większe doświadczenia w wykorzystaniu biomasy energetycznej z lasów. Ale polityka klimatyczna tego kraju bywa także oskarżana o naruszenie stabilności polskiego rynku drewna. Podczas tegorocznej Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL mieliśmy okazję porozmawiać na ten temat z prof. Gerhardem Oestenem.

Jak to z szyszkami bywało | 24

Wyłuszczarnia w Klosnowie składa się ze starej (muzealnej) części oraz nowoczesnej hali zbudowanej w latach 90. XX wieku. Takie usytuowanie sprzyja porównaniu starych i nowoczesnych technologii wyłuszczania nasion z szyszek i ukazuje tym samym kierunki rozwoju nasiennictwa w Polsce.

Rośnie zagrożenie | 26

Rok 2011 był niekorzystny dla rozwoju wielu czynników chorobotwórczych, lecz zagrożenie ze strony szkodników owadzich i grzybów patogennych w 2012 r. i tak wzrośnie. Takie ogólne wnioski można wyciągnąć po naradzie z zakresu ochrony lasu.

Dobre i zbyt dobre praktyki | 29

Zaprezentowane niedawno dobre praktyki w leśnictwie to przykład, na jak niebotyczne wyżyny może zawędrować troska o przyrodę. Tak niebotyczne, że pozbawione kontaktu z realiami.

Pęknięcia w surowcu drzewnym | 30

Pęknięcia drewna są wadą wyjątkowo niepożądaną, gdyż potrafią zniszczyć surowiec nawet na dużą głębokość. Dotyczy to szczególnie pęknięć mrozowych, znacznie częściej spotykanych i diagnozowanych.

Z zagranicy | 32

Bawaria, Niemcy – Greenpeace walczy z daglezją; Austria – Rozpoznawanie drzew: komputer przegrywa z człowiekiem; Stany Zjednoczone – Praca sezonowa w lasach federalnych; Łotwa – Łotewskie Lasy Państwowe edukują nauczycieli.

Rynek drzewny | 33

Biomasa z plantacji w Kwidzynie –Największa w Europie; Nowe zasady sprzedaży surowca –Zmiany pul drewna 65-35; Technika zamknięta w drewnie –Linia drewnianych eko-komputerów.