Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 7/2012

W Skolskich Beskidach | 2

W połowie lutego grupą studentów z Koła Naukowego Leśników SGGW ruszyliśmy na badania populacji wilka w zachodniej Ukrainie. Za cel wyprawy obraliśmy Park Narodowy Beskidy Skolskie, położony w paśmie górskim Karpat Wschodnich.

No i skończyła się transparentność | 3

Po zmianie na najwyższym szczeblu w Lasach Państwowych przyszły kolejne, niejeden twierdzi, że spodziewane.

Informacje | 4

Zmiany kadrowe – Nowi w regionach bez konkursów; PROW Działanie 226– Wsparcie dla prawie stu nadleśnictw;  Rajd Leśników – Powędrujemy dolinami Gwdy i Noteci;  Zalesianie PROW – Nowelizacja rozporządzenia; Zwiększenie kilometrówki nierealne? – Stanowcze „NIE” Ministra Finansów; Nowe zasady naboru na dyrektora PN– W trzech etapach na 60%.

Lasy do Konstytucji po raz wtóry | 7

W numerze 4/2012 „Lasu Polskiego” mogliśmy przeczytać wywiad z profesorem Tomaszem Boreckim pt. „W kręgu leśnych wyzwań”. Profesor jest doradcą prezydenta i przewodniczącym Kolegium Lasów Państwowych. Jest więc osobą wpływową. Poglądy profesora nie pozostają jedynie w świecie sporów i dyskusji. Przybierają całkiem realne kształty. Tym bardziej warto z nimi dyskutować.

Posłowie za, ale przeciw | 10

Parlament ponownie zajął się obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody, przewidującym zmniejszenie wpływu samorządów na tworzenie i powiększanie parków narodowych oraz ograniczającym możliwości odwoływania ich dyrektorów. Ekolodzy określają swą akcję mianem „odczarowywania parków”.

Przed czym bronić? | 13

Nie zamykać się wyłącznie wśród zielonych mundurów i zdobywać nowych członków – tego chcieliby członkowie Ruchu.

Trzeba urealnić regionalizację | 14

Rozdrobnienie baz nasiennych w Polsce oraz zasady przemieszczania nasion pomiędzy nimi zdaniem Dariusza Łęgowskiego, prezesa Stowarzyszenia Leśnych Szkółkarzy Polskich, to wielki problem dla praktyki. Kwestię tę mogłaby poprawić jedynie całkowita reorganizacja, a nie doraśne zmiany.

Interaktywne mapy obszarów leśnych jako narzędzie komunikacji społecznej | 17

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) jest przedsiębiorstwem państwowym wykonującym, od ponad 50 lat, prace urządzeniowe w lasach wszystkich form własności. Swoją działalność rozszerza na wiele dziedzin związanych z planowaniem przestrzennym i ochroną przyrody wykorzystując do tego najnowsze zdobycze techniki.

Definicja lasu wciąż niejasna | 18

Prawna definicja lasu, jak mogłoby się zdawać podstawa funkcjonowania leśnictwa, wciąż pozostaje nieuregulowana. W praktyce urządzania lasu, geodezji i zagospodarowania przestrzennego miesza się nam las z ustawy o lasach z lasem z ustawy o podatku leśnym. Do tego nasze prawo ufnie przewiduje, że las powstaje w efekcie zaplanowanej działalności człowieka.

Zainfekowane | 22

Infekcyjne choroby grzybowe notowane w Lasach Państwowych od lat stanowią problem. Cieszyć może jednak fakt, że obserwowany trend wskazuje na pewną stabilizację. 

Społeczny wymiar użytkowania | 24

W numerze 6/2012 „Lasu Polskiego” zamieściliśmy obszerne sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji pt. „Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi”, zorganizowanej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Poniżej opublikujemy główne myśli oraz wnioski będące pokłosiem wspomnianej konferencji.

Nowowybrany zarząd SPL | 25

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie (10 lutego) dało mandat dotychczasowemu zarządowi na kolejna kadencję.

Wszystko pod kontrolą? | 26

Odnotowane w statystykach wielkości opisujące szkodnictwo leśne z pewnością nie odpowiadają rzeczywistej skali zjawiska. Nieuprawnione jest więc twierdzenie, że to błahy problem. W jego rozwiązaniu mogłaby pomóc reorganizacja Straży Leśnej.

Napędy 4x4, jakie są i jak działają? | 28

Często użytkujemy auta z napędem 4x4 nie do końca zdając sobie sprawę z rodzaju zastosowanego rozwiązania napędu. W dzisiejszym artykule postaram się omówić dwa podstawowe układy napędu 4x4.

Leśne źródła Nowaków | 30

Przodkowie służyli w wielkopolskich lasach różnych form własności. Od najmłodszych lat ciężką pracą zdobywali pozycję u prestiżowych chlebodawców, dając początek rodzinnemu doświadczeniu leśnemu i rodowej historii zawodowej 

Z zagranicy | 32

Badenia-Wirtembergia, Niemcy – Niepaństwowe leśnictwo w Szwarcwaldzie; Szwecja – Södra zabezpiecza sadzonki woskiem; Łotwa – Spółka LVM ma kupować więcej lasów.

Rynek drzewny | 33

Zasady sprzedaży w LP – List do ministra; Płyty drewnopochodne – Kondycja „dostateczna”; Projekt TimberOne S.A. – Sfinansowany z obligacji.

English with Canadian Forest Service: Sustainable forest management (1). | 34

In 1992, at the UN Conference on Environment and Development in Brazil, Canada committed to adopting and developing a sustainable approach to looking after its forests. Since then, the Canadian Council of Forest Ministers has reaffirmed Canada’s commitment to \"sustainable forest management” (SFM) several times over. The CCFM continues to champion SFM and Canada’s global leadership in the area.

Kieleckie targi | 35

XVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech, które odbyły się w dniach 16–18 marca w Kielcach, to jedna z największych w Europie imprez wystawienniczych, poświecona technice rolniczej.