Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 4/2012

Statkiem po drewno do lasu | 2

Puszcza Knyszyńska, wschodnie krańce Podlasia. Trwa tęga zima. Dawniej i dziś to doskonały okres, by pozyskiwać drewno i wywozić je po utwardzonym mrozem podłożu. Na specjalnych saniach ciągniętych przez konie surowiec docierał do najbliższej składnicy przy torach kolei wąskotorowej.

Sprostowanie, czyli jak się orientacyjne zmieniło w obligatoryjne | 3

W uzasadnionych przypadkach nadleśniczy, uwzględniając zmienność warunków w ramach typu siedliskowego lasu i drzewostanu oraz zmienność potrzeb lasu w czasie obowiązywania planu urządzenia lasu, jest uprawniony do modyfikowania wskazań gospodarczych i podejmowania indywidualnych decyzji gospodarczych. To cytat z Zasad hodowli lasu. Był obecny w wydaniu z 2003 r., skąd trafił do aktualnie obowiązujących.

Informacje | 4

Nadleśnictwo Sarbia Bezrobotni będą pracować w lesie; ETS w sprawie Dyrektywy ptasiej – Błędy naprawione, ale kara jest; Nowe rozporządzenie klasyfikujące grunty – Pierwsza zmiana od Cyrankiewicza; Medale „Pro Memoria”– Leśnicy wśród uhonorowanych; Kilometrówka – Spis powszechny, czyli ile kosztuje podwyżka

W kręgu leśnych wyzwań | 7

Większe kompetencje nadleśniczych powinny iść w parze z elastycznym kształtowaniem obsad w leśnictwach, a oszczędności w zatrudnieniu można znaleêć na wyższych poziomach administracji leśnej. Społeczeństwo ma prawo do partycypacji nie tylko w pożytkach leśnych, ale i w efektach finansowych LP – mówi były rektor SGGW i doradca społeczny Prezydenta RP ds. wsi.

Rygory rosną | 10

W pierwszym dniu lutego ukazał się komentarz do najnowszych Zasad i wskaêników dobrej gospodarki leśnej w Polsce, opracowany przez FSC Polska. Zasady jeszcze nie obowiązują w procesie certyfikacji, ale warto wiedzieć, czego powinny się spodziewać dyrekcje regionalne LP, które przystąpią do audytów.

Więcej z roku na rok | 12

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że za rok 2009 nadleśnictwa Lasów Państwowych otrzymały ponad 11,4 mln dopłat. Na liście beneficjentów znalazło się 281 jednostek.

W spadku po dziadku | 14

Lasy, które trafiły do nadleśnictw za pośrednictwem Państwowego Funduszu Ziemi to w niektórych jednostkach setki hektarów. Bardzo często są obciążone serią specyficznych problemów, a jak na razie rozwiązaniem części z nich jest pozostawianie bez wskazań gospodarczych.

Przerzedzanie samosiewów | 17

W ostatnich kilkunastu latach w polskim leśnictwie hodowla i zagospodarowanie lasów poprzez inicjowanie odnowień naturalnych sposobem zrębowym, cieszy się sporym zainteresowaniem. Pojawia się jednak pytanie na temat celowości przerzedzania gęstych „szczotek” odnowienia.

Kilometrówka | 20

„Kilometrówka”, którą otrzymujemy, teoretycznie gwarantuje nam „Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych”. Tak brzmi suchy zapis cytowany z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. Tyle mówi prawo, życie pisze troszkę inny scenariusz..

Z wydawnictw | 21

Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu; Eugeniusz Paukszta, „Wiatrołomy”

Uboższy sąsiad z parku | 22

Charakter pracy wykonywanej przez służbę parków narodowych jest najbardziej zbliżony do tej w Lasach Państwowych. Niektóre z zadań służby terenowej w obu instytucjach są niemal identyczne. Jednak wiele jest też istotnych różnic, które szczególnie mogą zainteresować świeżych absolwentów kierunków leśnych, którzy decydują o swojej przyszłości. 

Foliowanie stosów | 25

Przy dużej ilości drewna stosowego (najczęściej papierówki) zalegającego w lesie, jednym ze sposobów zwalczania kornika drukarza jest okrywanie zasiedlonych stosów drewna czarną folią. Metoda ta pozwala zaoszczędzić dużo czasu, który do tej pory był potrzebny do korowania surowca.

Arboretum w Marculach | 26

Kolejnym obiektem, jaki chcielibyśmy przedstawić jest jedno z najmłodszych arboretów leśnych – w Marculach leżące w odległości ok. 35 km na południe od Radomia na terenie Nadleśnictwa Marcule.

Sprawdzone | 27

Rakiety śnieżne

Z zagranicy | 28

Niemcy Rok 2010 w lasach prywatnych; Brandenburgia, Niemcy Restrukturalizacja Lasów Brandenburgii; Skandynawia 8–9 mln m3 drewna pohuraganowego; Wielka Brytania Subsydiowanie odnawialnej energii grzewczej

Rynek drzewny | 29

Drewno z Ukrainy Zagraniczne tańsze; Cenny surowiec w cenie Submisje; Cena tarcicy na świecie Najwyższy wynik od 16 lat

Poradnik dla właścicieli lasów – „A las nam rośnie...” | Wkładka

Terminologia – jak dogadać się z leśnikiem • Czy leśniczy jest zobowiązany wyznaczyć trzebież na gruncie prywatnego właściciela? • Sadzenie lasu a ubezpieczenie w KRUS • Za las do 40 lat nie płacimy • Nie wystarczy posadzić