Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 3/2012

Byle zdążyć przed wiosną... | 2

Służba leśna Nadleśnictwa Kartuzy nadal zmaga się ze skutkami huraganowych wiatrów, które nawiedziły Pomorze w ostatnich dniach listopada i na początku grudnia ubiegłego roku. Szczególnie ucierpiały lasy w północnej części nadleśnictwa.

Wieczorne lasów święto | 3

Raz do roku mamy w Sejmie święto lasów: przedstawiciel rządu prezentuje zgromadzonym
Informację o stanie lasów w Polsce oraz relacjonuje postępy w realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości. Czterdziestostronicowy dokument, opracowany w połowie minionego roku, posłowie znają już od przeszło miesiąca.

Informacje | 4

Fundacja Pomoc Leśnikom – Od 10 lat niezastąpieni; Reprywatyzacje w SN – Spadkobierca musi dowieść podziału; Leśnictwo 2011 – Więcej o Lasach Państwowych; Wywóz drewna – Przewoźnicy załadują więcej; Kilometrówka – Kolejna podwyżka w koszu.

Trafniejsze prognozowanie, lepsza koordynacja | 7

Nowe kryteria klasyfi kacji obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego, 42 strefy prognostyczne, dyspozytor PAD kompetentniejszy i lepiej wyposażony, organizacja akcji ratowniczo-gaśniczych w kompetencji pełnomocnika nadleśniczego, zasady bezpieczeństwa uczestników akcji gaśniczych w lasach podane niczym w pigułce – to najważniejsze zmiany w Instrukcji ochrony ppoż. lasu.

Ogólna ocena ustawy o lasach | 10

W warunkach głębokiej przebudowy ustrojowej ustawa o lasach, w odniesieniu do spraw dotyczących żywych zasobów naturalnych, była bez wątpienia aktem prawnym o prekursorskim znaczeniu. Okazała się też jednym z nielicznych aktów prawnych, wchodzących w skład prawa ochrony środowiska, o dużej trwałości. Pora jednak dyskutować nad jej rzetelnym uporządkowaniem.

Oczyszczanie z iluzji? | 13

System wymaga podniesienia do 80% ilości drewna dla uczestników przetargu zamkniętego, zmiany mechanizmu realizacji tego wolumenu, tak, by przestała to być złudna masa drewna, modyfikacji sposobu rozliczania wolumenu dostępnego na przetargach zamkniętych i aukcjach – rozmawiamy z Tomaszem Wiktorskim, doktorem nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, właścicielem B+R Studio, ekspertem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Nie tylko dochód | 16

Zgodnie z celem ochrony ekosystemów leśnych w parkach narodowych nie bierze się pod uwagę gospodarczych funkcji lasów, takich jak ich trwałe użytkowanie, selekcja, produkcja cennych sortymentów drewna, ani maksymalizacja produkcji drzewnej. W klasycznym gospodarstwie towarowym można to ogólnie nazwać efektem ekonomicznym, którego w parkach teoretycznie brak.

Natura 2000 a plan urządzenia lasu na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice | 19

Jednym z ważniejszych etapów wdrażania zasad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 było wykonanie przez Lasy Państwowe Powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w latach 2006–07. 

Zasadę przezorności już zastosowaliśmy | 20

Wiadomo już, że zgodnie z Dyrektywą siedliskową siedliska przyrodnicze poza obszarami Natura 2000 nie są chronione (patrz artykuł w „Lesie Polskim” nr 2/2012). Czy możliwa jest ochrona siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 ze względu na inne przepisy?

Zasoby genowe w nowej rewizji | 22

Przyjęty do realizacji nowy program zachowania zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych wyznacza kierunki działań na najbliższe dwie dekady. Co czeka w tym czasie leśników?


Arboretum w Gołuchowie | 24

Arboretum w Gołuchowie stanowi integralną część Ośrodka Kultury Leśnej. Jego niezwykłość wynika z faktu, że jest częścią rozległego założenia parkowo-pałacowego.

Ile za tę ostoję? | 25

Generować koszty potrafi każdy. Trudniej jest trzymać je w ryzach. Najtrudniej jednak planować takie koszty, których praktycznie nie można wycenić. Tak jest z siecią Natura 2000 w Lasach Państwowych.

Chodniki owadzie i ciała obce | 26

Chodniki owadzie zaliczają się do grupy uszkodzeń mechanicznych surowca drzewnego. Drążone przez różne gatunki owadów fizjologicznych i technicznych (kambiofagów i ksylofagów), w różnym stopniu degradują drewno do gorszych klas jakości.

Z wydawnictw | 27

Heinrich Cotta – życie i dzieło niemieckiego leśnika; Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych

Klasyka leśnika – Suzuki Grand Vitara I | 28

Suzuki Grand Vitara I generacji jest autem bardzo popularnym wśród leśnych służb terenowych. Czym zasłużyła sobie na taką popularność i czy zasługuje na miano „klasyki leśnika”?

Zew pokoleń Ertelów | 30

Najstarsze pokolenia tego rodu związały się z lasami krotoszyńskimi, należącymi, przez blisko 110 lat, do książąt Thürn und Taxis. Uwiarygodniona hipoteza mówi, że książę Karl mógł sprowadzić przodka Ertelów z Niemiec do Wielkopolski.


Z zagranicy | 32

Finlandia Nowa polityka klimatyczna nie służy hodowli lasu; Finlandia Metsähallitus nie daje za wygraną; Austria Georg Schöppl członkiem zarządu ÖBf do 2017 r.;Turyngia, Niemcy Przedsiębiorstwo „Lasy Turyngii” na starcie


Rynek drzewny | 33

E-drewno systemowe Na zachodzie drożej; Certyfikacja Niemal połowa polskich lasów z PEFC; Rynek drewna importowanego Alternatywa z Afryki?

English with Canadian Forest Service: Forests in Canada (2) | 34

About two-thirds of Canada’s estimated 140 000 species of plants, animals and micro-organisms live in the forest, including about 180 species of trees. The result is a rich diversity of forest types and inventory, ranging from the towering coastal rainforests of British Columbia to the sparse and slow-growing forests at the Arctic tree line. Each of these regions has a unique distribution of animal and plant species.

Poradnik dla właścicieli lasów(1) | 40

Wstęp
Terminologia - jak dogadać się z leśnikiem
Marzec i kwiecień
Czy leśniczy jest zobowiązany wyznaczyć trzebież na gruncie prywatnego właściciela?
Sadzenie lasu a ubezpieczenie w KRUS
Za las do 40 lat nie płacimy
Kleszcze samozaciskowe
Nie wystarczy posadzić