Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 23/2011

Informacje | 4

Konferencja na Ziemi Lubuskiej - Nadleśnictwo z historią; Ochrona gatunkowa zwierząt
- Nowe rozporządzenie; Lider Polskiej Ekologii 2011 - Nadleśnictwo Bytnica z nagrodą;  Myśliwi - dzieciom, dzieci - zwierzętom - Trzeba pomagać; Barlinecko-Gorzowski PK- Popielice wracają; Zagroda pokazowa żubrów w Mucznem - No, pokaż się, żubrze...Nowy minister | 7

Nowy minister środowiska to osoba nieznana leśnikom. O jego kompetencjach mają pojęcie osoby zajmujące się pakietem energetyczno-klimatycznym. Czy resort pod jego kierownictwem będzie posłusznie realizował energetyczną politykę rządu, marginalizując pozostałe, tradycyjne sfery kompetencji?

Nowy ład | 8

Zniesienie współwłasności, powstanie działek leśnych o uregulowanym stanie prawnym, likwidacja halizn, rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdewastowanych, poscaleniowe urządzenie terenów leśnych – to główne efekty scalenia lasów prywatnych w powiecie łukowskim.

Jubileusz SITLiD | 11

Obchody 60-lecia SITLiD odbyły się 8 listopada w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Sesji jubileuszowej towarzyszyła konferencja naukowo-techniczna „Rozwój zasobów drzewnych – strategia ich wykorzystania”.

Jestem autokratką z ludzką twarzą... | 12

Od 20 lat kieruje nadleśnictwem, nie zgadza się z opinią o dyskryminacji kobiet w „lasach”, jest przeciwnikiem parytetów w polityce kadrowej, nie toleruje nieuczciwości, ceni pracowników identyfikujących się ze wspólnotą leśną, lubi bardziej zarządzać mężczyznami, choć uważa, że jednostka leśna bez kobiet byłaby tak smutna, jak las czysto sosnowy. Rozmowa z Ewą Powązka-Chojnacką, nadleśniczym Nadleśnictwa Taczanów

Z gałęziami czy bez? | 14

Pozyskiwanie biomasy leśnej z jednej strony ma być przyszłością gospodarki leśnej i nowym trendem pozwalającym jeszcze skuteczniej czerpać dochód z lasu, a z drugiej procesem stwarzającym zagrożenie wyjaławiania siedlisk. Gdzie leży prawda?

Narastający konflikt | 16

Musimy nalegać, by powstała strategia gospodarowania populacją bobra – apelował Ryszard Ziemblicki, dyrektor RDLP w Białymstoku, do uczestników seminarium poświęconego konfliktom między tym gatunkiem a gospodarka rolną i leśną.

Feromonem w bukowca | 18

Kolejny raz polscy naukowcy odnoszą większy sukces za granicą, niż w kraju. We wrześniu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN działający przy Instytucie Chemii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zaprezentował nowy feromon wabiący drwalnika bukowca. Substancja ta znajdzie większy rynek zbytu prawdopodobnie poza granicami rodzimych lasów.

Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko | 19

Od kilku lat Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonuje prognozy oddziaływania projektów planów urządzenia lasu na środowisko. Umożliwiają one kompleksową ocenę wpływu realizacji projektowanego dokumentu na środowisko i zapewniają eliminację przedsięwzięć, które mogłyby znaczàco negatywnie oddziaływać na środowisko, zwłaszcza na obszary Natura 2000.

Zgnilizna drewna świerkowego | 20

Zgnilizna surowca drzewnego jest jedną z podstawowych grup wad drewna okrągłego wpływającą na obniżenie jego jakości. Ujemnie wpływa na wydajność materiałową oraz na właściwości mechaniczne drewna, w zależności od rodzajów i odmian oraz zakresu występowania i położenia zgnilizny w danej sztuce.

Z wydawnictw | 23

Wady drewna

Tajga w dzierżawie | 24

1,1 mld ha lasów w Rosji to 1/5 światowych zasobów leśnych. Od pięciu lat na ogromnych obszarach od Bałtyku po Ocean Spokojny funkcjonuje prawo leśne, które scedowało odpowiedzialność za lasy ze struktur federalnych na regiony. Pozwala ono m.in. na wieloletnie dzierżawy lasów przedsiębiorcom.

Odsłonięto Golgotę Wschodu | 26

Kilkaset osób zgromadziła uroczystość w Nadleśnictwie Celestynów. 18 listopada odsłonięto Golgotę Wschodu Leśników – upamiętnienie leśników i ich rodzin, ofiar reżimu sowieckiego.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa | 27

Zakończone wybory parlamentarne oznaczają nową pracę nie tylko dla zmienionych (tych niezmienionych także) ministrów. Również posłowie muszą przymierzyć się do swoich codziennych obowiązków. Jednym z nich jest udział w posiedzeniach wszelakich komisji. Dla leśników najważniejsza jest zapewne jedna – KOŚZNiL, która to zajmuje się sprawami stricte leśnymi, opiniując najważniejsze dlań sprawy i kwestie. W jej skład wchodzi w sumie 27 posłów, z których 4 tworzy prezydium.

Rudnikowie – z kaszëbsczich lasów | 28

Cztery pokolenia harowały na Gochach w pocie czoła, z toporem i piłą w ręku, by ich wnuki i prawnuki mogli pracować w tych samych lasach, lecz inaczej. Potomkowie uznali znój przodków, a także pamięć o nich, za moralne przesłanie własnej służby leśnej.

Lasy rybnickie w międzywojniu | 30

Gdy w marcu 1921 r. do rąk Czytelników trafiał trzeci numer miesięcznika „Las Polski” na Górnym Śląsku odbywał się plebiscyt. Ten moment, 90 lat temu, decydował, czy tamtejsze lasy też będą polskie.

Z zagranicy | 32

Bawaria, Niemcy Bilans Bawarskich Lasów Państwowych; Turyngia, Niemcy Lasy Turyngii przedsiębiorstwem państwowym; Indonezja – Australia Tworzenie regionalnego rynku handlu emisjami; Szwecja Per-Olof Wedin nowym prezesem Sveaskog

Rynek drzewny | 33

Regulacja systemu sprzedaży drewna Zespół Roboczy działa; Orzeczenie UOKiK Lasy muszą zapłacić..

Najlepsi tenisiści wśród leśników | 34

XII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym odbywały się w Radomsku.

Z żałobnej karty | 31

Wincenty Nieroba (1929–2011)