Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 18/2011

Jubileusz w Białowieży | 2

Od 1951 r., kiedy powstało Technikum Leśne w Białowieży, jego mury opuściło przeszło 5500 absolwentów. 10 września kilkuset spośród nich wróciło na chwilę w szkolne ławki, by uczestniczyć w uroczystościach 60-lecia swojej szkoły.

Empatia przy piecu | 3

Stawać po stronie tzw. wykluczonych to dziś efektowna figura. Zrozumienie dla potrzeb niepełnosprawnych, gejów, mniejszości narodowych służy za modny dowód społecznej empatii. Dalece mniej spektakularne jest kłopotać się o tych, których na wykluczenie skazuje pustka w kieszeniach. Tych, którzy w miesiàcu mają do dyspozycji nie więcej niż 466 zł na członka rodziny. GUS, który przyjął ową kwotę za tzw. minimum egzystencji, podaje, że za te pieniądze utrzymać się musi 2,2 mln Polaków. Część z nich pewnie kombinuje, zarabia na czarno i niekoniecznie narzeka. Ale i bez nich na pewno zostaje niemało.

Informacje | 4

Wycena nieruchomości - Zmiana rozporządzenia; Pierwotne Buczyny Karpackie - Dziedzictwo Ludzkości powiększone; OTL w Jarocinie - Półwieczny 10 latek; Współpraca zul z Lasami - Nowe, wyczekiwane zarządzenie; Ustawa scaleniowa - Nowe przepisy; Nadleśnictwo Józefów - Tablica ku pamięci leśników; RDOŚ w Białymstoku chroni bobra - Rura w tamę; Zalesienie PROW - 64 mln zł dopłat w przyszłym roku

Kandydują też leśnicy | 8

W nadchodzących wyborach parlamentarnych (9 pażdziernika) startują również leśnicy. Na listy wyborcze trafiło co najmniej 35 osób, które wskazały zawód związany z leśnictwem.

Jak roślina z roślinożercą | 10

Interakcje pomiędzy owadami a roślinami to zagadnienie, któremu od dawna przygląda się ochrona lasu. Między 13 a 18 sierpnia w Wageningen (Holandia) odbyło się 14. międzynarodowe sympozjum poświęcone tym zagadnieniom.

Smolik znaczony - groźny szkodnik upraw sosnowych | 12

Dominacja siedlisk borowych znajduje wyraz w wielkości powierzchni upraw sosnowych, gdzie w ostatnich latach ważnym szkodnikiem stał się smolik znaczony. W 2010 r. jego zwalczanie prowadzono na terenie 12 rdLP.

Zalesianie PROW - Odpowieda Bartosz Sołek | 13

Będę grodził swoją uprawą siatką drucianą leśną. Ile czasu musi stać takie ogrodzenie i czy potem tę siatkę da się jeszcze wykorzystać do ponownego ogrodzenia, bo mam w planie jeszcze parę kawałków zalesić. Czy za powtórne wykorzystanie tej samej siatki otrzymam zwrot kosztów?

Stare zmrtwienia z lasami drobnej własnoci prywatnej | 14

Rozdrobnienie własności leśnej to nie tylko problem Mazowsza i Podlasia. Od dawna mierzą się z nim także Niemcy.

I ty zostaniesz leśnikiem? | 17

Z roku na rok na coraz większej liczbie uczelni, tak państwowych, jak i prywatnych, otwierany jest kierunek związany z leśnictwem. Rośnie więc liczba tych, którzy swą przyszłość wiążą z Lasami Państwowymi.

Zmiany w kłodowanym | 18

Rok 2012 stał się symbolem wyczekiwania. Polacy czekają na Euro 2012, a polscy leśnicy wypatrują nowych zasad obrotu i klasyfi kacji drewna.

Buk w kłodach | 20

W numerze 15–16/2011 Lasu Polskiego przedstawiono zarys problematyki kłodowania drewna – zagadnienia dotyczàce pomiarów, określenia zasad klasyfikacji drewna czy możliwości zastosowania maszyn wielooperacyjnych przy manipulacji produktu finalnego, czyli kłody. Zagadnienie kłodowania warto przedstawiç także w kontekście wpływu na ostateczną klasyfikację drewna.

Tajemniczy zawód | 22

Ostatnio, przy różnych wakacyjnych okazjach, miałem możność kontaktu z ludźmi, którzy na co dzień rzadko spotykają leśników – dla nich jest to profesja niosąca z sobą posmak przygody i... pewną legendą, utrwaloną ponoç przez literaturę. Okazuje się, że wielu wciąż uważa nas za wykonujących niezwykle barwny, ale przede wszystkim tajemniczy zawód.

Zmiany kadrowe 2007-11 | 25

Na życzenie senatora Wojciecha Skurkiewicza (PiS) DGLP przygotowała zestawienie zmian kadrowych i spraw z udziałem Lasów Państwowych przed sądami pracy. 16 czerwca niegdysiejszy rzecznik LP wystąpił z oświadczeniem podczas posiedzenia Senatu, zwracając się z pytaniami o zmiany na stanowiskach dyrektorów rdLP i nadleśniczych oraz sprawy przed sàdem pracy z udziałem jednostek LP.

Z wydawnictw | 25

Znane i nieznane oblicza lasu

Nie taki szatan straszny, jak go malują | 26

Wyglądają pięknie, lecz smakują podle. Nie są śiertelnie groźne, lecz budzą powszechny strach. Przypominają te najczęściej spotykane grzyby jadalne, a jest ich niesłychanie mało.

Arboretum w Glinnej | 28

Arboretum w Glinnej jest miejscem szczególnym, bowiem można podziwiać w nim wiele gatunków drzew i krzewów, których uprawa w innych częściach Polski na dłuższą metę jest po prostu niemożliwa. Dzieje się to za sprawą unikalnego miejscowego klimatu.

Sprawdzone | 29

kalosze Perfect; Półbuty Walker; Trzewiki Ranger

Teczka Loreta | 30

Wieloletnia tradycja wynoszenia Adama Loreta na leśny piedestał mnie spowodowała rozwoju badań poświęconych jego działalności, a w najważniejszej literaturze tematu wciąż znajdujemy błędy i nieścisłości dotyczące jego kariery.

Zbigniew Wierzbowski | 31

Śmierć przychodzi najczęściej nagle, niespodziewanie. Tak też się stało 7 sierpnia 2011 r., kiedy odszedł od nas Zbigniew Wierzbowski, kierownik Zespołu Ochrony Lasu w ¸opuchówku. Jego śmierć zaskoczyła nas wszystkich. To, że Zbyszek miał kłopoty zdrowotne, nie było tajemnicą dla jego kolegów. Nikt jednak nie przypuszczał, że rozwijajàca się choroba tak szybko zabierze Go z naszego grona.

Z zagranicy | 32

Austria Renaturalizacja torfowisk wysokich; Finlandia Publikowanie w internecie także szkodzi srodowisku; Półwysep Iberyjski Stan obecny a potencjał leśnictwa; Chiny Powierzchnia leśna rośnie o 2,8 mln ha rocznie; Niemcy Co roku 1,5 mld pobytów w lesie; Niemcy Obstrukcja unijnej polityki leśnej?

Rynek drzewny | 33

Sprzedaż drewna 2012 Propozycje DGLP; Fabryka zapałek w Czechowicach Sprzedaż na 90-lecie; Swedspan w Orli Kolejna inwestycja