Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 15-16/2011

Leśny land art | 2

W latach 60. XX w. zaistniała działalność artystyczna związana z naturą określana jako land art, czyli sztuka ziemi. Dzieła sztuki dokonujące zmian krajobrazu akcentowały problemy wzajemnego stosunku człowieka i natury. Były to działania o różnej skali i charakterze. Do nurtu tego należały zarówno monumentalne realizacje, wymagające radykalnych prac ziemnych (takie jak słynna Spirala autorstwa Roberta Smithsona na Słonym Jeziorze w Utah), jak i efemeryczne kompozycje istniejące kilka chwili, niszczone przez wiatr lub przypływ. Pozostałym śladem była jedynie dokumentacja fotografi czna.

Zgodność i płatność nie dla wszystkich | 3

Od początku 2009 r. rolników korzystających ze wsparcia unijnego obowiązują tzw. wymogi wzajemnej zgodności. Dotyczą one m.in. przestrzegania określonych standardów ochrony przyrody na obszarach użytkowanych rolniczo w granicach sieci Natura 2000. Oczywiście na razie to jeszcze pusty zapis, bo nie ma planów zadań ochronnych dla ostoi i nie ma czego przestrzegać. Kiedy jednak powstaną pierwsze PZO (piszemy o nich na s. 9), rolnik będzie obowiązany gospodarować zgodnie z zawartymi tam – lub w planach ochrony (PO) – wskazaniami.

Informacje | 4

RDLP w Białymstoku - Prokuratorski akt oskarżenia; RDLP we Wrocławiu - Kordelas niezgody; Usługi leśne - Spotkanie Zespołu Doradczego; Zlot leśników motocyklistów - Leśna Jazda w Nadleśnictwie Giżycko; IV Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej - Siatkarskie zmagania leśników zakończone; Zrywka konna w Barlinku - Dzielne konie w deszczu; Nadleśnictwo Tułowice - Padły strzały

Plany w planach - W oczekiwaniu na plany zadań ochronnych Natura 2000 | 9

Wraz z powstaniem pierwszych planów zadań ochronnych Natura 2000 nabierze realnego kształtu – będziemy bliżej konkretnych ograniczeń, jakie może stwarzać ta forma ochrony. Na plany przyjdzie nam jednak trochę poczekać.

Zmagania z chrabąszczem kasztanowcem w Borach Tucholskich | 12

Występuje głównie na siedliskach borowych, gdzie żer uzupełniający prowadzi na brzozie. Ma on mniejsze wymiary od majowego i w odróżnieniu od niego ostatni segment odwłoka zwęża się raptownie i kończy kulką. Chrabąszcz kasztanowiec roi się na ogół o kilkanaście dni wcześniej niż majowy.

Współczesne problemy profilaktyki siedliskoznawstwa leśnego | 15

Jednym z podstawowych warunków racjonalnej gospodarki leśnej jest właściwe rozpoznanie siedliska leśnego. Wyniki takiego rozpoznania są bowiem podstawą planowania hodowlanego, w szczególności projektowania składów gatunkowych drzewostanów, sposobów zagospodarowania oraz ukierunkowania metod ochrony lasu.

Przesiadka na motocykle! - Zmiany stawek za służbowe używanie pojazdów | 16

Ostatnia zmiana stawek za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych miała miejsce w 2007 roku. Od tamtej pory koszty eksploatacji pojazdów znacznie się zwiększyły, a stawki...

Zalesianie PROW - Odpowiada Bartosz Sołek | 17

Planuję w przyszłym roku zalesić dwie swoje działki, ale ostatnio dowiedziałem się, że Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje grunt, który sąsiaduje z jedną z nich. Byłbym chętny to kupić i też zalesić. Wiem, że ARiMR ma programy dopłat do kredytów, m.in. na zakup ziemi. Czy w ramach tego programu można liczyć na wsparcie kupna ziemi z przeznaczeniem pod zalesienie?

Odebrać kłodę - Sekcyjna odbiórka kłod w stosach | 18

Pełne wdrożenie systemu odbiórki drewna kłodowanego ma nastąpić dopiero w przyszłym roku. W międzyczasie, przez lata funkcjonowania tymczasowych zasad ewidencji, wiele nadleśnictw wypracowało własne rozwiązania usprawniające proces odbiórki kłód.

Szkoła leśnych przedsiębiorców - Czy młodzi ludzie będą chcieli uczyć się w leśnej zawodówce? | 20

Technikum Leśne w Rogozińcu od września poszerza swoją ofertę o nowy kierunek nauczania – powstaje szkoła zawodowa kształcąca operatorów maszyn leśnych. Czyżby leśne szkolnictwo zawodowe było sposobem na przetrwanie w obecnych realiach rynku pracy? O nowym wymiarze profesji robotnika leśnego i kształceniu operatorów maszyn leśnych rozmawiamy z dyrektorem szkoły, Antonim Pawłowskim.

Leśniczówka na sprzedaż - Starostwo sięga po majątek Bieszczadzkiego PN | 22

Informacja, jaka padła z ust jednego ze wzburzonych posłów na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska, poświęconemu sytuacji parków narodowych, była zaskakująca: podobno starosta bieszczadzki wygasił trwały zarząd Bieszczadzkiego Parku Narodowego nad położonym na terenie parku leśniczówkami, a Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzję tę zatwierdzł.

Z wydawnictw | 23

Begründung und Entwicklung stabiler Forstökosysteme auf ehemals ackerbaulich genutzten degradierten Sandböden; Atlas wad drewna

Pochodzenie ma znaczenie - Moda na regionalne gatunki drzew | 24

Przedsiębiorcy drzewni starają się pozycjonowaç swoje wyroby na tle konkurencji, wychwalając wyjątkowość lokalnego surowca, z którego je produkują. Powstały w ten sposób marketingowe slogany z sosną taborską, mazurską, tucholską, dolnośląską czy świerkiem istebniańskim w roli głównej. Czy rzeczywiście pochodzenie ma takie znaczenie?

Agat wśród puchaczy - Jak powstał logotyp Nadleśnictwa Lwówek Śląski | 26

Wybór logotypu jednostki to trudna sprawa. Szczególnie, gdy chce się mieć wyjàtkowy znak, bezbłędnie kojarzący się z regionem i firmą. I co się okazuje? Że czasem najlepiej zlecić takie zadanie dzieciom!

Doświadczenia sąsiadów - Przed niemiecko-polską konferencją nt. zagrożeń lasów | 28

Nasze leśnictwo odwoływało się przez lata do tradycji niemieckiej. Lata własnych doświadczeń spowodowały, że obecnie możemy mówiç o polskim modelu. Na ile problemy w ochronie lasu są dziś podobne u nas i u sąsiadów za Odrą?

Znaczenie sęków w sosnowym surowcu drzewnym | 30

Sęki stanowią jedną z podstawowych grup pierwotnych wad drewna. Są naturalnymi elementami surowca drzewnego. Ich obecność w drewnie wpływa na wartość użyteczną pozyskiwanego surowca.

Średnicomierze | 32

Nieodzowny atrybut każdego leśniczego i podleśniczego, urządzeniowca, stażysty, studenta na terenówkach i naukowca. średnicomierz, częściej zwany z niemiecka klupą, to proste urządzenie. Różne ma jednak oblicza.

Argusowe oczy - Nowoczesny system monitoringu przeciwpożarowego | 35

Mityczny Argus, syn Agenora, miał 100 czuwających oczu. W systemie przeciwpożarowym, jaki już funkcjonuje na terenie krośnieńskiej RDLP, nad lasami pięciu nadleśnictw czuwa sześć kamer. Ale cały system obsługuje tylko jeden człowiek.

Leśna sukcesja Kowalewskich - W Borach Tucholskich na Kociewiu... | 36

Potomkowie tego rodu tylko na stanowisku leśniczego Leśnictwa Baby trwają nieprzerwanie od prawie 85 lat, przekazując leśne obowiązki z ojca na syna. Przyrodniczą pamiątką ich bytności i pracy w lasach na skraju Borów Tucholskich jest m.in. sosnowy drzewostan zachowawczy, majàcy szansę zyskać status rezerwatu.

Redford o Rospudzie - Międzynarodowy Festiwal Filmów Leśnych | 38

Polskim akcentem na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Leśnych, odbywającym się w ramach Międzynarodowego Roku Lasów, był film The Detour (Objazd) o Małgorzacie Górskiej, ekolożce broniącej doliny Rospudy. Filmu nie nakręcili jednak Polacy, lecz amerykański Mill Valey Film Group, a w roli lektora wystąpił Robert Redford.

Krótka historia kolejki leśnej w Nurcu | 39

Tak, jak krótka była trasa kolejki w Nurcu, tak i krótka jest jej historia. Mimo swej długości, dzieje miała ona bardzo nietypowe.

Leśnik renesansu | 40

Inż. Henryk Gosiewski – leśnik racjonalizator, nauczyciel, plastyk, karykaturzysta, poeta i nowelista, działacz społeczny, etyczny myśliwy, przyrodnik, organizator łowiectwa na ziemi ostrowskiej do dzisiaj jest mile i często wspominany.

Z żałobnej karty - Bolesław Grochowski | 41

Inż. Bolesław Grochowski pracę w Lasach Państwowych rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (rocznik 1957), jako adiunkt w Nadleśnictwie Klenica. W roku 1959 objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Miodnica. Dziesięć lat później, w styczniu 1969 r. powołany został na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, gdzie pracował do 1982r. tj. do czasu przeniesienia służbowego na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Zagospodarowania Lasu w OZLP w Zielonej Górze. Stanowisko to piastował do dnia 1 września 1992 r. kiedy to został mianowany zastępcą dyrektora ds. zagospodarowania lasu w RDLP w Zielonej Górze, na którym to pracował aż do momentu przejścia na emeryturę w styczniu 1998 roku.

Z zagranicy | 42

Finlandia Pilke House - Biuro i zarazem wystawa leśna; Finlandia Duże dochody państwa z gospodarki leśnej; Szwecja - Nowa technologia szkółkarska Sveaskogu; Szwecja Ochrona przyrody poprzez wypalanie lasu; Niemcy Deklaracja erfurcka

Rynek drzewny | 44

Japonia Ożywienie; Drewniana ławka Polski rekord; 300 tys. euro Drzewni wynalazcy; Okrągły stół Kolejne spotkanie;

Wilk syty i owca cała, czyli bezpieczne grillowanie | 45

Upał, żar leje się z nieba... Jedyne miejsca, gdzie można wytrzymać, to piwnica lub jakiś zbiornik wodny. Piwnicę naszej leśniczówki już posprzątałam. Zawsze w upał sprzątam piwnicę. Ale ile w końcu można to robić? A piekarnik na zewnątrz trwa... Pomyślałam, że gdyby wziąć jaja, margarynę, mąkę, drożdże i mleko, zmieszaç te składniki, przykryć szklanym kloszem i wystawić na dwór, to raz, dwa ciasto byłoby gotowe...

Sprawdzone | 45

Na komary!; Nowy sposób na kleszcza

Unia płaci za pleplanie | 46

Wracałem z nadleśnictw Oleszyce i Lubaczów, gdzie poznałem fascynujących ludzi, pełnych niecodziennych – i realizowanych! – pomysłów. Podkręciłem radio, zafrapowany tematem audycji – TIR-y na tory!