Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 17/2008

Informacje | 4

CBA wkracza do Lasów cd.; Jeszcze miesiąc na wnioski o dopłaty zalesieniowe; 21. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji; Benemerenti dla leśnika; Cztery żubry na Dniu żubra w Lutowiskach; O Arktyce w Augustowie; Główna nagroda Agrobieszczadów dla bieszczadzkich leśników

Spychowskie rogów brzmienie | 8

W dniach 15–16 sierpnia Puszcza Piska zabrzmiała dźwiękami rogów myśliwskich. Już po raz kolejny na teren Nadleśnictwa Spychowo zjechali trębacze z całego kraju na IV Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich im. Tomka Napiórkowskiego.

Na Mazury popłyniemy tą łajbą... | 10

Niemal setka żeglarzy na 22 jachtach wzięła udział w tegorocznym rejsie Bractwa żeglujących Leśników. Rejs – 8. w historii tej imprezy – odbywał się na południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich.

Natura 2000 - czas nagli | 12

Z Maciejem Trzeciakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i głównym konserwatorem przyrody, rozmawia Wojciech Sobociński.

Jak Lasy wdrażają Naturę 2000? | 14

Kontrola NIK wykazała, że Polska w latach 2004–2007 źle realizowała postanowienia UE dotyczące Natury 2000. Głębsza analiza raportu opublikowanego przez Izbę w lipcu pokazuje, że akurat Lasy Państwowe nie mają sobie zbyt wiele do zarzucenia.

Panu już (nie) dziękujemy... | 15

1 września 2007 roku skończyłem 40 lat pracy w Lasach Państwowych. Pracowałem na różnych stanowiskach, ze stanowiskiem nadleśniczego włącznie.

Buty jak kwiatek do kożucha | 15

Mój list dotyczy umundurowania leśnika, a w zasadzie pewnej jego części – obuwia. Buty, choć znajdują się na poziomie gruntu, wcale nie są aż tak niewidoczne, jakby się to zdawało niektórym ich właścicielom.

Ustawa po 17 latach: mankamenty i niedoskonałości | 16

Jestem za nową ustawą. Nie dlatego, że obecna jest zła. Dlatego, że potrzebna jest inna. Ustawa z 1992 r. i jej nowelizacja w 1997 r. wyczerpała możliwości kształtowania gospodarki leśnej w perspektywie następnych 15–30 i dalszych lat.

Platan z Nieborowa | 17

Rodzima dendroflora naszego kraju nie jest zbyt bogata w gatunki – tworzy ją zaledwie niespełna 50 różnych drzew i krzewów (dla porównania w puszczy amazońskiej na 1 ha można znaleźć ich kilkaset). Od kilku wieków jest jednak systematycznie uzupełniana przez różne obce gatunki, świadomie lub przypadkowo sprowadzane do Polski.

System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych po raz czwarty | 18

Johann Wolfgang Goethe w Powinowactwie z wyboru napisał: Nasi przodkowie trzymali się nauk, które posiedli za młodu, my zaś musimy co pięć lat uczyć się na nowo, jeśli nie chcemy wyjść z mody. Współczesny świat, nazywany przez niektórych globalną wioską w swoim rozwoju osiągnął takie tempo, że okres pięciu lat jest za długi na ocenę nowych technologii i ich zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki i dyscyplinach nauki.

LMN - od idei do praktyki | 20

Minęło dziesięć lat od publikacji zarządzenia określającego wstępne kryteria, jakim powinna odpowiadać leśna mapa numeryczna. Obecnie powstają programy, dzięki którym z mapy mogą korzystać terenowi pracownicy nadleśnictw.

10 lat map numerycznych w nadleśnictwach | 21

18 maja 1998 r. ukazało się zarządzenie nr 23 dyrektora generalnego Lasów Państwowych normujące wprowadzanie SIP w nadleśnictwach. Była to data zapoczątkowująca proces systematycznej budowy i wdrażania leśnych map numerycznych w LP, który dobiegnie końca w tym roku.

Jak aktualizować leśną mapę numeryczną? | 22

Większość nadleśnictw posiada leśną mapę numeryczną. Ogromne nakłady finansowe poniesione na stworzenie tej formy dokumentacji stanu lasów mogą zostać zaprzepaszczone, jeżeli nie podejmie się działań związanych z utrzymaniem tych danych we właściwej kondycji.

Powierzchnia lasów w SILP i LMN | 24

Porównanie powierzchni obiektów z leśnej mapy numerycznej (LMN) do powierzchni tych samych obiektów w bazie SILP wskazuje na różnice. Są one niezwykle istotne z racji przeliczania współczynnikiem powierzchni wszelkich kosztów i przychodów z działań gospodarczych w drzewostanach.

Dlaczego skanujemy las? | 26

O skanowaniu laserowym od pewnego czasu mówi się dużo także w środowisku leśników. Tempo i precyzja zbioru danych, uniwersalne zastosowania analiz to podstawowe zalety metody, która – kto wie – może w przyszłości zastąpić nawet klasyczne szacunki brakarskie.

Las w trzecim wymiarze | 28

W gospodarce leśnej mapa jest jednym z podstawowych narzędzi pracy. Zmieniając formę prezentacji cech taksacyjnych na trójwymiarową, można poprawić percepcję zjawisk zachodzących w lesie i równocześnie wpłynąć na jakość podejmowanych decyzji.

Naziemny skaning laserowy w pomiarach lasu | 30

Skaning laserowy (LiDAR) to kolejny etap nowoczesności w pozyskiwaniu danych do inwentaryzacji lasu. W polskich lasach realizowane są aktualnie dwa projekty badawcze, w których testuje się wersję naziemną skanowania.

Określenie liczby drzew na podstawie lotniczego skanowania laserowego | 32

Jedną z najważniejszych charakterystyk drzewostanu, która jest uzyskiwana automatycznie w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego (LiDAR), jest liczba drzew. Można ją uzyskać przez wykorzystanie surowych danych LiDAR lub wysokościowego modelu koron (WMK).

Zdjęcia hemisferyczne | 34

Wśród dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach technologii geomatycznych, ciekawą alternatywą dla informacji o strukturze zwarcia koron wydaje się być metoda zdjęć hemisferycznych.

Geomatyka w Sudetach Zachodnich | 36

Lasy Sudetów Zachodnich już od blisko 30 lat są obiektem zastosowań technik i technologii geomatycznych. Tutaj powstał pierwszy w Polsce leśny system informacji przestrzennej. Obecnie dwa tutejsze nadleśnictwa dysponują bodaj najnowocześniejszą mapą cyfrową w Polsce.

Nowoczesne centrum w Świeradowie | 38

Leśna mapa numeryczna to dzisiaj standard. Leśny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie może się pochwalić czymś więcej – mapą, na której można oglądać wirtualny obraz terenu.

Teledetekcja przyszłością geometyki lasu | 39

Znalezienie najlepszego zestawu środków do inwentaryzacji, które w pełni uwzględnią specyfikę środowiska leśnego, to w obliczu stałego postępu technologicznego zadanie stale aktualne. Do szczególnie dynamicznie rozwijających się metod inwentaryzacji obszarów leśnych należy teledetekcja.

Czym mierzyć przestrzeń? | 42

Geometria w oryginalnym znaczeniu oznaczała pomiary Ziemi. Greccy matematycy spowodowali, że słowo to nabrało znaczenia teoretycznego, związanego z zastosowaniami matematycznymi pomiarów.

Maria Tarchalska-Dziurla | 43

6 lipca br. w Szczecinie odeszła na wieczną wart ę Maria Tarchalska, ps. Kozaczek, najmłodszy żołnierz Armii Krajowej na Kielecczyźnie. Jej losy to ciernista droga trwająca przez wiele lat wojny, a następnie represji, jakich po wojnie doznała ona i jej rodzina.

Komitet Ochrony Orłów | 44

Trudno o bardziej precyzyjną i trafioną strategię ukierunkowania działalności organizacji pozarządowej niż przyjęta przez Komitet Ochrony Orłów. Zarówno wybór grupy zwierząt, jak i zakres działań okazały się czymś, co właściwie samo się reklamuje i nikomu nie trzeba tłumaczyć, czego dotyczy.

Zgrubienie odziomkowe | 46

Wada ta stanowi naturalny element budowy drzewa, czasami bardzo charakterystyczny. Gatunki egzotyczne tworzą często na tyle specyficzne zgrubienia odziomkowe, że na ich podstawie możliwe jest nawet ich rozpoznawanie.

Rynek drzewny | 48

Nowe zasady sprzedaży drewna; Nielegalne drewno trafia do Europy; Dąb czerwony coraz bardziej popularny w Europie; Niepokojące prognozy dla rynku tarcicy; Las dla Chińczyka na 70 lat