Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 12/2011

Zrywka sportowa w Wejherowie | 2

Swoje zawody maja drwale, maja i zrywkarze ...tyle, że konni. Wozaków z terenu RDLP w Gdańsku skupiły VII Zawody w Zrywce Sportowej, które 7 maja odbyły się w Nadleśnictwie Wejherowo. To jedna z czterech (Istebna, Łopuszna, Złoty Potok) tego typu imprez konnych, które cyklicznie odbywaja się na terenie całego kraju.

Międzynarodowy Rok Lasów | 3

Międzynarodowy Rok Lasów obfituje w wydarzenia – czy to na stronie Lasów Państwowych, czy regionalnych dyrekcji, jedna relacja zastępuje drugą. Sadzenie lasu z dziećmi szkolnymi i politykami, konferencje nt. leśnictwa na szczeblu powiatowym (o takiej, zorganizowanej w Ostrowi Mazowieckiej, piszemy na s. 27) i regionalnym, festyny, wystawy, podróż Leśnej Arki i setki drobniejszych projektów, które z zaangażowaniem i pasją realizują ludzie w leśnych mundurach.

Informacje | 4

Puszcza Białowieska - Płoszył nieumyślnie; Technikum Leśne w Białowieży - Zagrali na 60-lecie; Puchar Dziekana UP w Poznaniu - Wrocławscy leśnicy z trofeum; Rozporządzenie o ochronie roślin - Więcje gatunków bez odstępstw; Ptasi Projekt Karpacki - OTOP policzy ptaki; Natura 2000 Konsultacje nowych obszarów

Dendromasa z lasów uprawnych | 7

Bez wątpienia krok w kierunku zastąpienia w wytwarzaniu energii paliw kopalnych biomasa czyniony jest z myślą o środowisku naturalnym. Trzeba jednak pamiętać, że niekontrolowany wzrost leśnych obszarów plantacyjnych, niesie za sobą również zagrożenie dla środowiska.

Oczekiwania | 10

Majowy zjazd delegatów KSPL NSZZ Solidarność podejmował wiele tematów istotnych dla pozycji zawodowej leśnika.

Sprawdzone | 11

Latarka Maglite XL100; Poncho przeciwdeszczowe; Aeron na kleszcze

Sztuczny problem...? | 12

Kiedy obserwuje się sytuację, jaka stała się udziałem parków narodowych w Polsce, można współczuć. I odetchnąć z głęboką ulgą, że udało się obronić Lasy Państwowe przed włączeniem do systemu finansów publicznych...

Konsorcjum genetyki drzew leśnych | 14

W lutym 2011 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy spotkali si naukowcy z całego kraju zajmujący się genetyką drzew leśnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Dendrologii PAN, UKW w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Leśnego Banku Genów w Kostrzycy.

Plan urządzenia Puszczy | 15

Nowy plan urządzenia lasu dla Puszczy Białowieskiej to nowatorskie przedsięwzięcie – opracowanie, które właśnie powstaje, ma mieć zintegrowany charakter i obejmować trzy puszczańskie nadleśnictwa. To bez wątpienia także najtrudniejszy plan tej dekady.

Mistrzostwa Europy w Umiejętnościach Leśnych | 18

Wielkopolski Goraj w ostatnim tygodniu maja gościł młodych leśników z całej Europy. Uczniowie szkół należących do Stowarzyszenia Szkół Rolniczych i Leśnych Europea rywalizowali w X Mistrzostwach Europy w Umiejętnościach Leśnych. Po raz pierwszy zawody tej rangi rozegrano w Polsce.

Reintrodukcja sokoła wędrownego - Wracają do polskich lasów | 19

Rozpoczyna się drugi rok intensywnych reintrodukcji sokoła wędrownego. W tym roku do gniazd trafi ok. 80 młodych ptaków w czterech miejscach w Polsce: Dolinie Baryczy (nadleśnictwa Żmigród i Milicz), Lasach Barlineckich (Nadleśnictwo Barlinek), Lasach Gostynińsko-Włocławskich (Nadleśnictwo Włocławek) oraz Lasach Napiwodzko-Ramuckich (Nadleśnictwo Nowe Ramuki). Intensywne działania zmierzające do odbudowy nadrzewnej populacji sokoła wędrownego prowadzi Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.

Gdzie na leśnictwo? | 20

Przyzwyczailiśmy się, że leśnictwo można studiować w trzech miastach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Tymczasem w ostatniej dekadzie wypączkowały zupełnie nowe ośrodki akademickie i dziś kandydaci na studia leśne maja ich do dyspozycji nie trzy, a dziewięć. Czerwiec to czas, kiedy na części z nich rozpoczyna się rekrutacja.

Elektroniczne oko | 21

Kamery monitorujące teren firm, fabryk i magazynów to obecnie standard. Również na ulicach miast i miasteczek pojawiają się jak grzyby po deszczu urządzenia dbające o bezpieczeństwo mieszkańców. Wkroczyły także do polskich lasów.

Moje lipieckie dwupiętrówki bukowe (II) | 24

Drzewostany bukowo-sosnowe z bukiem z dosiewu naturalnego pozwalają uzyskać drugie piętro, które może zastąpić panującą sosnę. Jest to metoda tania i wykorzystującą siły natury.

Transgraniczna kultura leśna | 26

Zorganizowane przez Nadleśnictwo Rzepin Polsko - niemieckie dni kultury leśnej i łowieckiej w Puszczy Rzepińskiej odbywały się w dniach 20–1 maja w Starościnie. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez europejskie i krajowe fundusze promujące współpracę transgraniczną i doskonale wpisało się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów. Zorganizowane – można powiedzieć – tylko w skali lokalnej, zarazem aż międzynarodowej.

Swoim o lasach | 27

Międzynarodowy Rok Lasów to okazja do rozlicznych imprez promujących lasy i leśnictwo. Jedna z nich odbyła się w Ostrowi Mazowieckiej. Powiatowa konferencja o charakterze popularnonaukowym zgromadziła reprezentantów niemal wszystkich lokalnych środowisk z regionu Puszczy Białej.

Z niedźwiedziem nie ma żartów | 28

W ciągu ostatnich lat wzrosła liczebność niedźwiedzi na Podkarpaciu, ale przede wszystkim zwiększył się zasiedlony przez nie obszar; coraz częściej pojawiają się w rejonach o stosunkowo dużym zaludnieniu. Prócz Bieszczadów, spotkać je można już na Pogórzu i w Beskidzie Niskim.

Na wschód i z powrotem | 30

Chaos pierwszych dni wojny nie ominął pracujących w terenie leśników. Ewakuacje, długie marsze, niepewność i życie w poczuciu ciągłego zagrożenia na długi czas stały się chlebem powszednim leśnej braci.

Z zagranicy | 32

Wielka Brytania. Rozkręca się handel jednostkami pochłaniania; Szwecja. Subsydia dla właścicieli lasów prywatnych; Europa. Nowy sekretarz generalny CEPF; Finlandia. Wakacyjna praca dla młodzieży; Badenia-Wirtembergia, Niemcy. 10% lasów publicznych wyłączonych z użytkowania

Rynek drzewny | 33

Brazylia. Puszcza czy soja?; Finlandia. Skąd kupić drewno?; Tarcica. Ceny rosną?; Afrykańskie drewno. Większy popyt, wyższe ceny

RDLP w Warszawie - Zielony Laur | 34

Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój już szósty z kolei raz przyznała nagrodę Zielonego Lauru przedsiębiorstwom, które zarządzają w sposób najbardziej efektywny w dziedzinie przedsięwzięć ekologicznych.