Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 11/2011

Informacje | 4

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na tak - Konsultacje zakończone sukcesem; Unijna strategia ochrony bioróżnorodności - Leśnictwo wyjątkowo ważne; Fotograf nagrodzony przez National Geographic - Latający leśnik; Sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich - Leśnicy u Madonny z Puszczy; Polska przed prezydencją w Radzie UE - Nowe ramy, nowy podsekretarz; Europejski Dzień Parków Narodowych w ZSL w Białowieży - Bóbr, żubr, czy salamandra?

Małopolski las życia | 2

Małopolscy leśnicy już po raz trzeci zaprosili dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz osoby życia publicznego do posadzenia drzewka dla Małopolski. Akcja ma wymiar przede wszystkim symboliczny. Leśnicy chcą przypominać, że dbają o powierzone im tereny.

Przybywa, ale nieśpiesznie | 3

Lasów w Polsce przybywa – to jedno z przesłań Międzynarodowego Roku Lasów. Prawda oczywista dla leśników, ma duże trudności, żeby przedostać się do świadomości społecznej – do ogółu częściej docierają wieści o kurczącym się areale puszcz tropikalnych.

Aprobaty i kontrowersje | 7

Optymalizacja struktur organizacyjnych w wyniku naturalnych odejść. Zwiększenie dodatku mieszkaniowego nie ma uzasadnienia, umowa o pracę dla leśniczego (inni poczekają), sztywna indeksacja stawki wyjściowej niekorzystna dla obu stron, a umowa na czas nieoznaczony może dotyczyć tylko mieszkań przeznaczonych do sprzedaży – to niektóre opinie, jakie znajdujemy w odpowiedziach DGLP na postulaty związkowe.

Moje lipieckie dwupiętrówki bukowe (1) | 10

O hodowli drzewostanów dwupiętrowych z bukiem w drugim piętrze, powstałych w sposób sztuczny z sadzenia i siewu - pisze wieloletni leśniczy w Leśnictwie Lipce w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie.

Efekty programu zalesieniowego | 12

Do końca ubiegłego roku w ramach zalesień dotowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce przybyło przeszło 56,5 tys. ha lasu.

Nie korzystają | 14

Wśród działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kilka dotyczy leśnictwa. Najpopularniejszy to zalesianie gruntów, ale jest też działanie pod nazwą Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Od 2009 r. nie skorzystał zeń ani jeden posiadacz lasu.

Leśnicy z powiatu | 16

Tak jak w większości powiatów w województwie lubelskim, także w Biłgoraju nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych sprawują leśnicy zatrudnieni przez starostwo. Tak było tutaj od zawsze, czyli od czasu, kiedy taki nadzór był prowadzony.

Katastrofa czy zaburzenie? | 20

Dla przygodnego oka - katastrofa. Skotłowane pnie na wiatrowale, pogorzelisko czy stojące trupy zabitych przez kornika świerków. Jeśli ciągną się po horyzont, mogą robić naprawdę ponure wrażenie. Z ekologicznego punktu widzenia są to jednak tylko obrazy, które wpisują się w panoramę odwiecznego cyklu życiowego lasu.

Stabilna podaż drewna nie wystarczy | 22

Podczas majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach, wiele miejsca poświęcono zielonej gospodarce. Najbardziej zielony był jednak panel drewno w gospodarce Polski i UE, a to za sprawa wypełniających widownię leśników.

Z wydawnictw | 23

Lasy Drugiej Rzeczpospolitej w dawnych zapisach prasowych. Wydarzenia zwykłe i niezwykłe. Jarosław Krawczyk. CILP 2010, s. 372;
Puszcze Podlasia. Komplet 20 map. RDLP w Białymstoku 2011

Propozycje umundurowania Straży Leśnej | 24

Strażnicy leśni z nadleśnictw RDLP w Gdańsku sprawdzają różne rozwiązania mundurowe, poszukując nowoczesnej i funkcjonującej odzieży, która sprawdzi się w warunkach pracy leśnej policji. Od pewnego czasu testują nowy typ umundurowania.

Urządzanie lasu w systemie planistyczno-prognostycznym w leśnictwie | 25

W warunkach globalizacji procesów gospodarczych i dynamicznego rozwoju informatyki wzrasta rola informacji w procesie decyzyjnym.

Las to nie tylko drzewa | 26

Rzeczoznawca wyceniający wartość domu bierze pod uwagę kilka zmiennych, tj. wielkość działki, budynku, jego stan, położenie i na ich podstawie ustala cenę zbytu. A gdy nieruchomością jest las? Czy można w prosty sposób zsumować wartość działki, drewna na pniu i ewentualnych budynków?

Baju, baju, baju... | 28

Już po raz piąty, młodzi leśnicy  za całego kraju spotkali się w tym malowniczym miejscu, by wzajemnie bajać o lesie i przyrodzie. Niektórzy przeszli samych siebie.

Sprawdzone | 29

Akcesoria średnicomierza elektronicznego Haglof Mantax; Dalmierz Bushnell YP Sport 450; Salewa Travel Mug Long

Zakorzenieni w lasach hrabiowskich | 30

Służba w lasach hrabiów Ponińskich i Mycielskich, afrykańskie safari, polowania z Ignacym Mościckim, praca w Ordynacji Zamoyskich, a w ostatnim półwieczu - w wielkopolskich LP - to fakty z biografii leśnego rodu Hamerskich wzbogaconej rodzinną historią Czekirdów.

Z zagranicy | 32

Region Morza Śródziemnego. Porozumienie o współpracy w ochronie lasów; Turyngia, Niemcy. Wyłączanie lasów z użytkowania i reforma struktur; Szwecja. Polemika Sveaskogu ze Szwedzkim Towarzystwem Ochrony Przyrody

Rynek drzewny | 33

Unia Europejska a nielegalne drewno. Kolejny sukces; FSC i SFI. Kryzys certyfikacji?

Świat staje na głowie | 34

Piszę ten tekst z nadzieją. Wprawdzie znany amerykański kaznodzieja ogłosił przez radio i na bilbordach, że 21 maja, dokładnie o 18.00, nastąpi koniec świata, ale dodał, że 2% ludzkości ocaleje. Głęboko wierzę, że w tej grupie szczęśliwców znajdą się wszyscy Czytelnicy Lasu Polskiego.