Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 20/2008

Informacje | 4

Za znacjonalizowane lasy – zadośćuczynienie; Zmiany w ochronie przyrody; Jak edukować lepiej? Warsztaty liderów edukacji leśnej; Gaudeamus igitur 2008; Białowieski żubr w starciu z rosyjskim niedźwiedziem

Konferencja Las i Woda | 7

Relacje pomiędzy wodą i lasem mają charakter obustronny – taką generalną konkluzję można było wysnuć w trakcie obrad niedawnej konferencji Las i woda w Mrągowie.

Retencja to nie moda | 8

O problemach z wodą i małą retencją w lasach rozmawiamy z profesorem Edwardem Pierzgalskim, specjalistą w zakresie gospodarki wodnej w leśnictwie.

Takie lasy powinny szumieć w Beskidach | 9

Modelowy las pod Skrzycznem to wyznacznik tego, w jaki sposób powinny być przebudowywane drzewostany w Beskidach. Posadzono go 6 października na wysokości przeszło 1000 m n.p.m, a zaczął rosnąć z inicjatywy RDLP w Katowicach, Nadleśnictwa Bielsko i Fundacji Ekologicznej Arka.

Pogadali na Komisji... | 10

W Rogowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Leśno-Drzewnej, w którym jako zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli posłowie Tomasz Goliński, Piotr Cybulski, Jerzy Gosiewski i Jan Rzymełka. Czy spotkania te będą odbywały się w dalszym ciągu, czy też przedstawiciele drzewiarzy uznają, że nie ma sensu w nich uczestniczyć, trudno dziś przewidzieć.

Grupa trzymająca drewno | 11

Gdy przysłuchiwałem się obradom Komisji Leśno-Drzewnej, nasunęło mi się kilka wątpliwości. To, że nikomu nie uda się wymyślić systemu, który zadowoliłby wszystkich, jest sprawą oczywistą. To, że sprzedający chce uzyskać wysoką cenę, a kupujący oczekuje jak najniższej, to jasne. Ale...

Odrzański Stonehenge | 12

Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy Kręgi Kamienne w Odrach (RDLP w Toruniu) to miejsce unikalne nie tylko w skali kraju. Nic więc dziwnego, że wrześniowy jubileusz 50-lecia rezerwatu został wpisany do tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Dębom należy się ćwierć polskich lasów | 13

Dęby zwykło się uważać za drzewa królewskie. Jest np. dąb Chrobry w Borach Dolnośląskich, są dęby królewskie w Puszczy Białowieskiej i okazuje się, że – jak to często bywa w rodzinach koronowanych – między należącymi do rodzaju dąb odbywa się walka o panowanie w polskich lasach.

Wprzód debata | 14

Nie spieszmy się z nowelizacją Ustawy o lasach. Może zacznijmy od debaty o lasach. I nie tylko we własnym gronie.

I głaszcze sarenki..., czyli do czego przyznał się poseł Piechota | 15

Zima idzie, śnieżek pada Biały całun okrył sioło Rolnik przy kominku siada I uśmiecha się wesoło! Tak mniej więcej – cytuję z pamięci – brzmiał wierszyk, w którym przed wojną Julian Tuwim kpił sobie z wyobrażeń strasznych mieszczan o wsi.

Jaka Puszcza? | 16

Konflikt między ekologami a leśnikami w Puszczy Białowieskiej zaczyna przypominać spór polityków o to, który z nich ma reprezentować kraj na szczycie UE i czy polecą jednym czy dwoma samolotami.

Lasy Skarbu Państwa, czyli nie tylko Lasy Państwowe | 18

W ogólnej powierzchni lasów należących do Skarbu Państwa gros stanowią te znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych. Istnieje również pewna – znacznie mniejsza – powierzchnia takich lasów znajdujących się we władaniu innych instytucji i osób, które nie zawsze wiedzą, na jakich podstawach powinny w nich gospodarować.

Dąb z Bąkowa | 19

Popularność poszczególnych pomnikowych drzew jako obiektów turystycznych jest w Polsce wyjątkowo zróżnicowana. Niektóre z nich, jak choćby słynny Bartek z Zagnańska, są niemal ikonami turystyki i codziennie przybywają do nich prawdziwe tłumy. Inne bywają znane tylko lokalnie i są odwiedzane przez okolicznych mieszkańców niczym starzy, dobrzy znajomi.

Rdestowiec japoński | 20

Miliony funtów poświęconych na programy badawcze i działania praktyczne, specjalistyczne firmy zaprzęgnięte do działań na wielką skalę, surowe obostrzenia, grzywny i procesy sądowe za złamanie prawa. Czy po przeczytaniu tego krótkiego wstępu domyślilibyśmy się, że chodzi o rdestowiec – bylinę, której istnienia wiele osób często nie dostrzega?

Gospodarka leśna w Ghanie | 22

Choć od uzyskania przez Ghanę niepodległości minęło już 50 lat, system prowadzenia gospodarki leśnej ciągle bazuje na podstawach opracowanych przez kolonialne władze brytyjskie.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | 24

Spośród różnorodnych organizacji ekologicznych w Polsce Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w jak największym stopniu zasługuje na bliższe zapoznanie Czytelnika z jego strategią i specyfiką działania.

Spłaszczenie | 26

Wśród kilkudziesięciu wad drewna istnieje taka, w stosunku do której ograniczenia zawierają wymagania jakościowo-wymiarowe tylko jednego sortymentu. Mowa o spłaszczeniu, którego rozmiar limitowany jest tylko w jednym przypadku – dla drewna łuszczarskiego.

Nie dać się szejkom | 28

Zawirowania na światowym rynku paliw, rosnące bez opamiętania ceny ropy naftowej, wreszcie coraz bardziej realne widmo wyczerpania się zasobów tego surowca – wszystko to sprawia, że coraz więcej liczących się producentów samochodów prowadzi poważne badania nad zastosowaniem alternatywnych źródeł energii.

80 lat Firmy DOLMAR | 29

Wynalazczość to tradycja firmy DOLMAR, pierwszego w świecie producenta pił łańcuchowych z napędem benzynowym. Firma DOLMAR produkuje szeroką gamę narzędzi do pielęgnacji gruntów, dla przemysłu leśnego, rolnictwa, służb komunalnych oraz do zastosowań budowlanych i przemysłowych.

Mikielscy znów triumfowali | 30

Przez kilka czerwcowych dni (24–28) bawarski Regensburg zamienił się w stolicę leśników orientalistów z całej Europy. Nasz kraj na Mistrzostwach Europy Leśników w Biegu na Orientację reprezentowała spora grupa – aż 33 zawodników z różnych części Polski.

Leśnik wicemistrzem w kolarstwie | 30

Andrzej Głodkiewicz (na zdjęciu) pracuje jako zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ. 13 września w Olsztynie wywalczył tytuł wicemistrza Polski amatorów w kolarstwie górskim.

Czy tur powróci do polskich lasów? | 33

Prezentowana książka jest najpełniejszym kompendium wiedzy o turze. Choć ma charakter pracy naukowej, czyta się ją z zaciekawieniem, bo nie tylko pokazuje dzisiejszy stan wiedzy o wymarłym przed niemal czterema wiekami gatunku (co już samo w sobie jest interesujące), ale również polemizuje z teoriami i tezami dotyczącymi losów tura, jego udziału w powstawaniu współczesnych ras bydła albo udziału Polaków w zagładzie gatunku.

Skóra z tura | 35

Podczas spotkania promującego publikację Czy tur powróci do naszych lasów?, które odbyło się w Turku 12 września, Polska Fundacja Odtworzenia Tura przedstawiła ideę ożywienia tego wymarłego zwierzęcia metodami klonowania.