Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 16/1989

Czas na normalne myślenie | 2

Nie mogę się zgodzić ze sposobem myślenia o gospodarce leśnej zaprezentowanym w artykule pt - Ciernista droga do zrównania rozmiaru użytkowania z etatem cięć - w Trybunie Leśnika nr 4/1989 Autora - M. Frelichowski pomimo budzącego wiele nadziei wstępu (... na szczęście kończy się niechlubny okres leśnictwa...) w dalszej części artykułu napawa mnie pesymizmem. Tak o gospodarce leśnej nie można myśleć!

Tyle odpowiedzialności ile samorządności | 3

Na początku lat osiemdziesiątych, proces pozornych zmian gospodarczych wyprzedzał przewartościowania w sferze publicznej. Zdarzenia minionych miesięcy udowodniły jednak, że nie da się reformować gospodarki obicążonej stalinowskim balastem. Owe kule u ramion lub jak kto woli worki wypełnione kamieniami historii, tak bardzo utrudniły zawodnikom rozpoczęcie gry wyborczej, iż wielu faworytów odpadło już w przedbiegach, a tylko nieliczni osiągnęli półmetek...

Lasy innych resortów | 4

Z własnościowego punktu widzenia lasy w Polsce mozna podzielić na lasy państwowe i lasy nie stanowiące własności Państwa. Do tej drugiej grupy należą m.in. lasy innych resortów, przez które należy rozumieć lasy państwowe poza państwowym gospodarstwem leśnym i parkami narodowymi, pozostające pod zarządem państwowym jednostek organizacyjnych.

Wyniki badań pozyskania zrębków brzozowych | 7

Wzrastające zapotrzebowanie przemysły na drewno zmusza do poszukiwania i pozyskiwania istniejących, jeszcze niedostatecznie wykorzystanych rezerw tego surowca. Dotychczas drobnica gałęziowa z cięć rębnych, podobnie jak i z trzebieży, nie stanowiła bazy surowcowej dla przemysłu płytowego i jak się wydaje z dwóh podstawowych względów: znacznych nakładów przy wyróbce ręcznej i braku maszyn do zrębkowania gałęzi.

Najlepsi drwale | 12

W Jedlni koło Radomia w końcu czerwca br. odbył się XVIII Krajowy Konkurs Drwali. Wzięło w nim udział 54 drwali; po 3 z każdego OZLP oraz drużyna reprezentująca gospodarzy czyli nadl. Kozienice. Po dwudniowych zmaganiach, rozgrywanych według stosowanego powszechnie regulaminu, wyłoniono zwycięzców.

Konsekwencje uszkodzeń drzewostanów emisjami przemysłowymi | 14

Instytut IIASA mający swoją siedzibę pod Wiedniem jest międzynarodową organizacją badawczą podejmującą problemy ogólnoświatowe, ponadnarodowe, których rozwiązanie przekracza mozliwości pojedynczego państwa. Głównym celem leśnego programu badawczego IIASA jest określenie rozmiaru i dynamiki zmian uszkodzeń drzewostanów emisjami przemysłowymi w Europie, obecnych i przewidywanych różnorodnych konsekwencji tego zjawiska oraz możliwych do podjęcia działań strategicznych w obrębie leśnictwa, przemysłu i w życiu społecznym.

Historia gospodarki lesnej u źródeł Sanu (1) | 16

Lasy bieszczadzkie stanowiły jeszcze pod koniec XIX w. naturalne zespoły leśne złożone z litych drzewostanów jodłowych i bukowych oraz mieszanych jodłowo-bukowych i bukowo-jodłowych z domieszką jawora, klonu i świerka. W okolicach Kińczyka Bukowskiego dominowały naturalne zespoły świerczyn (ekotyp bieszczadzki). Do drugiej połowy XIX w. lasy tej części Bieszczadów nie były użytkowane ze względu na brak sieci dróg, kolejek, przemysły drzewnego. Transport drewna w tych warunkach był zupełnie nieopłacalny. Nic dziwnego, że drzewa jodłowe dochodziły tu do potęznych rozmiarów.

Przemysł naprawia to co zniszczył | 18

Mamy zatrute wody i powietrze, giną lasy, coraz więcej gatunków zwierząt narażonych jest na wymarcie. Stan naszego środowiska jest w punkcie, którego przekroczenia w kierunku deastacji i degradacji moze doprowadzić do bardzo poważnych i trudno odwracalnych zmian. Krokiem w kierunku poprawy stanu naszego środowiska było powołanie licznych firm, przedsiębiorstw, towarzystw, fundacji i spółek prowadzących działalność usługową, produkcyjną lub handlową w dziedzinie ochrony środowiska.

Europejskie Forum Ochrony Lasów | 19

Z polskiej inicjatywy odbyło się w naszym kraju, w pierwszej dekacie czerwca br. spotkanie 30 wybitnych specjalistów w dziedzinie ekologii, polityków, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych z kilkunastu państwa, a także organizacji międzynarodowych, którzy rozaważyli konieczność powołania Europejskiego Forum Ochrony Lasów.

Nowe formy organizacji pracy w OTL Siedlce | 20

Ośrodek Transportu Leśnego w Siedlcach obejmuje swoją działalnością teren czterech województw tj. siedleckiego, warszawskiego, bialsko-podlaskiego i częsciowo lubelskiego. Wykonuje usługi z zakresu wywozu i zrywki drewna na rzecz OZLP Warszawa i Lublin. Realizacja zadań rzeczowych kształtuje się przeciętnie rocznie w wywozie 259 tys. m3 i 100 tys. m3 w zrywce drewna, przy przeciętnej odległości wywozowej 35km.

Wybory...Wybory... | 21

Już dawno po wyborach do Sejmu. Nie wszyscy zapewne mieli okazję zapoznać się z rozmową jaką przeprowadziała Gazeta Wyborcza (15 czerwca 1989 r.) z dr. inż. Janem Wróblem - dyrektorem Krajowego Zarządu Parków Narodowych. Był on kandydatem do Sejmu - mandat nr 12 Warszawa-Wola. Rozmowę przedrukowujemy w całości.

Z Wydawnictw | 22

W. Rodionow, I.Szabarszow. Moje Pszczoły. PWRiL 1989

Las na kartach książek | 22

Krystyna Suchodolska. Echo nad bindugą. Wydawnictwo Glob. Szczecin 1986

W prasie o lasach i leśnictwie | 23

Bory Tucholskie - Rezerwatem Biosfery?; Temat chorych lasów Europy; Leśna Dżuma w Afryce