Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 17/1989

Trudno związać koniec z końcem | 2

Lasy Państwowe, jakkolwiek przez swą odmienność nie podlegają ustawie o przedsiębiorstwach- podlegają niestety wszystkim warunkom zewnętrznym tworzonym w gospodarce przez przepisy reformy gospodarczej. Specyfika przedsiębiorstw leśnych zauważona została w sferze uregulowań administracyjnych, pominięto ją wszakże w postanowieniach systemu finansowego, w sposób nieznaczny tylko łagodząc ujemne skutki rozwiązań prawa finansowego.

Poroniony pomysł | 3

W  Lesie Polskim 6/1989 ukazał się artykuł Zdzisława Henicza i Ryszarda Pastoka na temat schematu organizacyjnego nadleśnictwa Jarocin. Po przeczytaniu tego artykułu chciałbym zadać pytanie? Ilu to robotników w tym nadleśnictwie pracuje w lesie na tak rozbudowaną administrację gryzipiórków. inspektorów, kierowników, kontrolerów i tak dalej.  

Doświadczenia z hodowlą lipy drobnolistnej | 4

Lipa drobnolistna Tilia cordata jest w Polsce jednym z dwóch rodzimych gatunków lip. Występuje w formie litych drzewostanów, względnie jako domieszka w lasach nizinnych. Rodzaj Lipa- Tilia z rodziny Lipowate- Tiliaceae obejmuje około 30 gatunków drzew występujących w strefie umiarkowanej półkuli północnej.

Zwalczanie Strzygoni choinówki w Nadl. Spychowo | 6

Mordercze gradacje strzygoni były niejednokrotnie przyczyną śmierdzi drzewostanów sosnowych. W borach Puszczy Augustowskiej, Kurpiowskiej, Nadnoteckiej, Borów Tucholskich i Wielkopolski w latach 1922-1924 wycięto około 100 tys. ha drzewostanów nie regenerujących, a pozbawionych igliwia przez larwy strzygoni choinówki.

Produkcja zrębków celulozowych w lesie | 7

Co rokuwzrasta zapotrzebowanie na świecie na zrębki celulozowe i celulozę. W niektórych krajach Europy- Szwecja, finlandia przemysł celulozowy jest bardzo ważnym przemysłem dla gospodarki narodowej. W krajach tych przywiązuje się dużą wagę do problematyki produkcji w lesie dobrych jakościowo zrębków.

Historia gospodarki leśnej u źródeł Sanu (2) | 9

Okres międzywojenny w gospodarstwie leśnym można podzielić na dwa podokresy. Pierwszy obejmuje lata 1919- 1930 - czas dobrej koniunktury i wysokich cen drewna oraz dużego zapotrzebowania na surowiec drzewny i tarcicę (związany z odbudową kraju ze zniszczeń wojennych). w tym też okresie istniały duże możliwości eksportowe drewna i jego przetworów na rynki zagraniczne.

Szkodniki wtórne w Świerczynach Górskich NRD | 11

W lasach górskich NRD dominującym gatunkiem jest świerk pospolity, tworzący przeważnie lite, jednogatunkowe drzewostany. Świerczyny te, najczęściej sztucznego pochodzenia, pozostające w zasięgu chronicznego oddziaływania przemysłu, stają się bardzo często obiektami wzmożonego występowania owadzich szkodników wtórnych.

Pozaprzemysłowe źródła zagrożeń lasu | 16

Niewątpliwy walor przyrodniczy województwa zielonogórskiego, jakim jest najwyższa w kraju lesistość sprawia, że występujące w określonych sytuacjach kolizje między leśnictwem a innymi działami gospodarki, mają tutaj charakter bardziej powszechny niż w innych województwach.

Białe plamy martyrologii leśników polskich | 19

Ostatnie miesiące (1988-1989 r. ) przynoszą próby inwentaryzacji strat osobowych poniesionych przez Polskę w latach II wojny światowej w wyniku internowania, deportacji i innych form represji stosowanych wobec obywateli polskich przez władze ZSRR. Były to od niedawna tematy niedostatecznie  lub fałszywie omawiane w literaturze, a obecnie uznane za \\\\\\\\”białe plamy\\\\\\\\” historii lat wojny i okresu powojennego.

Z wydawnictw | 22

I oto doczekaliśmy się kolejnej książki o grzybach ( coraz więcej grzybowych publikacji,a grzybów w lesie mniej, niestety...). Warto przypomnieć, że pierwsze wydanie prezentowanego przewodnika ukazało się w 1972 r. z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  

Las na kartach książek | 22

Tym czym brzozy dla Rosji, cyprysy dla Włoch czy dęby dla Holandii tym dla naszego ojczystego krajobrazu są wierzby. Wierzby to muzyka Chopina i tęsknota dla równinami Mazowsza, to diabelskie legendy i mity o strzygach i topielicach mieszkających w ich dziuplach, to także pastuszkowe fujarki utrwalone w narodowym malarstwie i poezji.

W prasie o lasach i leśnictwie | 23

Dramatyna wręcz sytuacja ekologiczna na naszych rubieżach południowo- zachodnich, szczególnie zaś w lasach, wymagała od dawna uregulowania. Od dawna tez toczyły się na ten temat rozmowy rządu polskiego z rządami Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Rozmaitości | 24

Wśród zwierząt afrykańskiego stepu nie ma wiekszych śpiochów od nosorożców. O różnych porach doby zapadają w głęboki sen pozbawiony znamion czujności.