Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 23/2008

Informacje | 4

GDOŚ uruchomiona; Europejski Kongres Edukacji Leśnej; Zamach na fundusz leśny

Krajobraz po roku... | 6

Minął rok od zwycięskich dla PO wyborów. I choć jest sprawą oczywistą, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, to konstatacja ta nie unieważnia wszystkich złożonych przed wyborami deklaracji i obietnic!

Żeby nietoperz stał się Shrekiem | 8

Spacer po lesie jest dla mnie jak przechadzka wśród ludzi znanych mi po imieniu – chyba każdy edukator chciałby, aby takie słowa padły z ust jego ucznia. Edukator z parku musi dodatkowo nauczyć chronić.

eLMapa - nowe spojrzenie | 9

eLMapa, stworzona przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej to program służący do pracy z leśną mapą numeryczną (LMN), który nie skupia się na wdrożeniu wymaganych narzędzi, tylko na rozwiązaniu problemów w codziennej pracy.

Kolos na glinianych nogach | 11

Edukacja leśna przybrała imponujące rozmiary, ale wciąż słychać głosy, że to zbyt mało i że zapotrzebowanie jest większe, a świadomość społeczna dotycząca lasów ciągle kuleje. Są też głosy przeciwne.

Zielony pijar, czyli sztuka uwodzenia edukacją przyrodniczo-leśną | 12

Wśród licznych zadań i funkcji, które ma spełniać polskie leśnictwo, jest także funkcja zwana społeczną. Jej najciekawszą realizacją jest edukacja przyrodniczo-leśna. W wydaniu leśnym tożsama często z promocją firmy, przypomina uwodzicielkę, która nie bacząc na konsekwencje, czaruje skutecznie społeczeństwo swą urodą.

W edukacji podsumowano 2007 rok | 14

W końcu bieżącego roku ukaże się kolejny, czwarty już Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych za rok 2007. Wynika zeń m.in., że Lasy Państwowe z własnych środków wydały na edukację przeszło 12 mln zł.

Leśne kompleksy | 15

Jest ich dziewiętnaście, rozsianych na terenie całego kraju. W ich skład wchodzi w większości po kilka nadleśnictw. Mowa oczywiście o leśnych kompleksach promocyjnych, które powołano m.in. w celu promocji proekologicznej oraz wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, której założenia zawiera Polityka leśna państwa.

Specyfika Puszczy | 16

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska powstał jako pierwszy. Spośród lkp ma więc najdłuższe doświadczenia związane z edukacją leśną. O jej specyfice rozmawiamy z Andrzejem Antczakiem, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża.

Najmłodszy i ambitny | 17

Rozmawiamy ze Sławomirem Fiedukowiczem, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów, które jako jedne z czterech wchodzi w skład najmłodszego LKP Lasy Warszawskie.

Uczyć i sprawdzać efekty | 18

Edukacja przyrodniczo-leśna stała się w ostatnich latach istotną częścią działalności wszystkich nadleśnictw w kraju. Ale czy prócz statystyk potrafimy ocenić, co osiągnęliśmy w ten sposób?

Odnaleźć radość w edukacji | 20

Edukacja przyrodniczo-leśna powinna dawać satysfakcję prowadzącemu ją leśnikowi. Nastrój prowadzącego udziela się bowiem grupie. Co zrobić, aby goście wyjeżdżali w dobrych humorach? Na pewno nie pozwalać wchodzić sobie na głowę i nie przyjmować zbyt dużych grup.

Warsztaty w Gorcach | 25

Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas to warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przy współudziale Gorczańskiego Parku Narodowego. Projekt zakończył się w czerwcu wręczeniem certyfikatów uczestnictwa w tym ciekawym szkoleniu.

Pokazać las niewidomym | 26

Jadąc do Sierakowa na warsztaty edukacyjne dla dzieci niewidomych, nie spodziewałem się, że leśni edukatorzy potrafią włożyć tyle serca i pasji w organizację i prowadzenie tego typu zajęć. Po raz kolejny przekonałem się, że chcieć to znaczy móc.

Las chłoniemy wszystkimi zmysłami | 28

W Nadleśnictwie Sieraków działa Leśny Ogród Edukacyjny dostosowany do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. O tym, jak pomóc niewidomym poznać tajemnice lasu i leśnictwa, rozmawiamy z jego współtwórcą Markiem Jakubowskim, tyflopedagogiem ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k. Poznania.

Unia finansuje edukację | 30

Realizując zadania z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej warto rozejrzeć się za możliwością uzyskania środków Unii Europejskiej. Tym bardziej że zadania z tego zakresu są chętnie finansowane przez polskie instytucje pośredniczące w przyznawaniu unijnych funduszy.

Niecierpki | 32

W Polsce występują łącznie cztery gatunki niecierpków. Ich łacińska nazwa rodzajowa Impatiens (niecierpliwy) pochodzi od ciekawych właściwości rośliny, której owoce, w przypadku nawet lekkiego nacisku pękają, z siłą wyrzucając zawarte w środku nasiona. Dwa z trzech gatunków obcego pochodzenia są obecnie bardzo pospolitymi składnikami naszej flory.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | 34

Chociaż w północno-wschodniej Polsce działania prowadzą różne organizacje, to PTOP – od początku swojego istnienia utworzone w Białowieży – ma pełne prawo do mówienia o sobie jako o największej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną przyrody na tym terenie.

Sękata nomenklatura | 36

Sękom, jako najpoważniejszym i najpowszechniej występującym wadom drewna, zostało już i zostanie poświęconych kilka obszernych artykułów. Niniejszy ma na celu jedynie uporządkowanie oraz zebranie mnogości pojęć dotyczących tej wady drewna.

Dąb Bartek z Zagnańska | 38

W zasadzie od niego powinniśmy zacząć nasz cykl o najsłynniejszych drzewach Polski. Gdyby bowiem na podstawie sondy ulicznej stworzyć ranking takowych, na pierwszym miejscu byłby właśnie on, a potem... długo, długo nic. Mowa oczywiście o Bartku – doskonale znanym dębie z Zagnańska (woj. świętokrzyskie), będącym polską ikoną ochrony przyrody i sztandarowym drzewem pomnikowym naszych ziem.

Wojciech Napieralczyk | 41

16 października odszedł od nas po ciężkiej chorobie Wojciech Napieralczyk – emerytowany inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Łopuchówko.

Od Szkoły Szczególnej Leśnictwa do Wydziału Leśnego SGGW | 41

Książka jest niezwykle ciekawym zbiorem artykułów autorstwa znawców historii leśnego szkolnictwa wyższego. Inicjatorem jej powstania jest prof. Andrzej Grzywacz. Już w początkach lat 90. XX w. pojął trud zgromadzenia zespołu autorskiego, który opracowałby materiały, prezentując historię stołecznego szkolnictwa leśnego.