Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 10/2005

Od redakcji | 3

Drodzy Czytelnicy! Od wielu lat Lasy Państwowe w poszukiwaniu właściwego modelu organizacji przechodzą kolejne reorganizacje. Na przestrzeni lat PGL LP stosowały różne metody porównywania wewnętrznych jednostek organizacyjnych – leśnictw i nadleśnictw. Pierwsze takie opracowanie z zakresu kategoryzacji leśnictw zawarto w zarządzeniu Ministra LiPD z 1985 r. W ówczesnych czasach o zaliczeniu leśnictwa do danej kategorii decydowała suma punktów waloryzujących liczbę zatrudnionych pracowników, wydajność pracy, wykorzystanie taboru samochodowego, udatność upraw itd.

Informacje | 4

Rada nas chwali; Czynniki biologiczne w pracy; Dziękujemy w imieniu potrzebujących; Żołnierze sadzą drzewa

Jak wyciąć drzewo zgodnie z prawem? | 6

Problem wycinania drzew jest wciąż problemem żywym, szczególnie na terenach, gdzie kwitnie budownictwo mieszkaniowe, a drzewa przeszkadzają w rozbudowie inwestycji.

Pioruny – fascynujące zjawisko przyrodnicze | 8

Wiedza o wyładowaniach atmosferycznych wzrasta z roku na rok. Wciąż jednak występują trudności z ustaleniem, jak wiele pożarów lasów powodowanych jest uderzeniami piorunów.

Różnie na akcji może się zdarzyć... | 10

RDLP w Katowicach podzielona jest na 38 nadleśnictw o przeciętnej powierzchni leśnej 16,6 tys. ha. W każdym z nich znajduje się posterunek Straży Leśnej, obsadzony przeważnie przez dwu-, trzy-, a w kilku przypadkach nawet czteroosobową załogę.

Diana w Straży Leśnej | 13

Nadleśnictwo Wisła jest wyjątkowe w skali katowickiej RDLP. Wyjątkowe, bo pracuje w nim jedyna strażniczka w całej Dyrekcji.

Przywracanie jodły w Sudetach | 14

W trosce o zachowanie sudeckiego ekotypu jodły pospolitej w 1996 roku podjęto działania w celu odtworzenia tego ginącego na tym terenie gatunku.

Młodnik | 16

Zawody studentów leśnictwa Poznań 2005; Szczerolotek i łuczniki

Zwierzyna a las – problem wciąż aktualny | 18

Czy możliwe jest prognozowanie uszkodzeń odnowienia lasu powstałych w wyniku żerowania roślinożernych ssaków?

Zastosowanie SIP do prognozowania szkód od zwierzyny | 20

Gromadzenie i przetwarzanie informacji w leśnictwie, pod wpływem szybkiego rozwoju technik komputerowych, podlega w ostatnich latach nieuchronnym modyfikacjom.

Czy sosna pospolita może być gatunkiem cienioznośnym? | 21

Niektóre samosiewy sosnowe mogą przez długi czas znosić niekorzystne warunki oświetlenia, nie tracąc zdolności wzrostu po odsłonięciu.

Strategia Leśna UE | 22

W Internecie miały miejsce otwarte konsultacje dokumentu, mającego stać się sprawozdaniem z pięciu lat wdrażania Strategii Leśnej UE.

Z prasy zagranicznej | 23

CEPF o użytkowaniu biomasy; Know-how Austriackich Lasów Związkowych S.A. dla Serbii; PEFC – ponad 100 mln ha certyfikowanych lasów

Choroby drzew leśnych – olsza | 24

Drzewo to, odznaczające się stosunkowo ciemną korą, zwłaszcza w zestawieniu z brzozą, z którą często sąsiaduje, bywa niekiedy nazywane przez miłośników przyrody Czarną Damą.

Dyrektorzy | 26

Gdy w 1931 r. Adam Loret obejmował funkcję kierownika Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, ceniono go za fachowość, wiedzę, ale również nieustępliwość w dążeniu do stawianych sobie celów. A jeszcze 10 lat wcześniej był osobą mało znaną, spokojnie zarządzającą leśnymi dobrami Branickich w Suchej koło Żywca.

Z żałobnej karty | 27

Adam Tyczyński (1959-2005)

Sport leśników | 28

II Leśny Maraton Wejherowski