Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 11/2005

Od redakcji | 3

Drodzy Czytelnicy! Od kilku miesięcy zauważa się narastający konflikt między leśnikami i drzewiarzami związany z proponowanymi zmianami w zasadach sprzedaży drewna w Polsce. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego SITLiD miała miejsce burzliwa dyskusja przedstawicieli Lasów Państwowych i przemysłu tartacznego.

Informacje | 4

Nagrody w konkursie Las miejscem wypoczynku rozdane!; Dzień Ziemi w OKL; Las Polski on-line; Niedźwiedź padł w walce; Ruszyła druga część polsko-holenderskiego projektu w LKP Puszcza Kozienicka; Leśny piknik rowerowy

Państwowe czyli gorsze? | 7

Obserwowany od początków transformacji ustrojowej ciąg na prywatyzowanie wszystkiego, co tylko się da, jest różnie oceniany. Jedni nazywają to zjawisko wyprzedażą za bezcen majątku narodowego, inni twierdzą, że to normalny proces w normalniejącym państwie i jedyne antidotum na wszystkie niedomagania gospodarki. Prawda, jak to zwykle z prawdą bywa, leży gdzieś po środku.

Rogów 2005 | 8

W dniach 17–19 maja odbyła się już IX edycja Targów organizowanych przez Leśny Zakład Doświadczalny SGGW wspólnie z Biurem Reklamy S.A. Zarządu Targów Warszawskich.

125 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (1880–2005) | 10

RDLP w Radomiu jest najstarszą dyrekcją lasów w Polsce. 11 czerwca leśnicy z całego kraju spotkają się w Radomiu na uroczystościach jubileuszowych, bowiem połączono je z Centralnymi Obchodami Dni Lasu.

Nowa metoda inwentaryzacji zwierzyny grubej | 13

Wiarygodną podstawę do określenia liczebności zwierzyny grubej stanowić mogą obserwacje poczynione podczas polowań zbiorowych.

LKP Puszcze Szczecińskie | 14

14 października 2004 r. Dyrektor Generalny LP Zarządzeniem nr 63 rozszerzył granice dotychczas istniejącego LKP Puszcza Bukowa i Goleniowska i włączył w jego obszar również lasy Nadleśnictwa Trzebież (24.974 ha) oraz Lasy Miejskie Szczecina (2780 ha), a także Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Świdwie. Jednocześnie zmianie uległa nazwa kompleksu –aktualnie jest to LKP Puszcze Szczecińskie o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha.

Młodnik | 16

Edukacja w pracy Sekcji Botanicznej Koła Leśników AR w Poznaniu; Rębacze

Aktualizowanie map numerycznych | 18

Mapy numeryczne są obecnie standardowym materiałem kartograficznym sporządzanym na potrzeby planów urządzenia lasu z wykorzystaniem map ewidencyjnych lub zaktualizowanych map gospodarczych.

Środki ochrony roślin w ochronie lasu stosowane w latach 1998–2004 | 20

W celu zmniejszania liczebności lokalnych populacji szkodliwych owadów stosowano i stosuje się nadal szereg metod, dostosowanych do czasu pojawu owadów oraz faz ich cyklu rozwojowego.

Choroby drzew leśnych – lipa | 24

To piękne drzewo narażone jest na liczne choroby liści, pni i korzeni we wszystkich fazach rozwoju, od młodziutkich siewek po wiekowe, puszczańskie olbrzymy.

W prasie o lasach | 25

Kupią wszyscy chętni

Forstschutzkommando | 26

FSK, czyli paramilitarne oddziały straży leśnej, potocznie nazywanie strzelcami leśnymi, powstało w marcu 1940 r. i rekrutowało się głównie z niemieckich robotników leśnych.

Z prasy zagranicznej | 28

Pierwsza leśna spółka akcyjna w Niemczech?; Finlandia: nowa rada dyrektorska Metsähallitusa; Propozycja Komisji Europejskiej

Od wydawcy | 30

Kilka miesięcy temu CILP wydało, prawdopodobnie w celu propagowania pracy leśników, komiks dla dzieci (Leśniczy Brzózka na tropie wandali). Książeczka ta zbulwersowała dużą grupę leśników. Przynajmniej dwie rdLP odmówiły kolportowania jej na swoim terenie. Okazuje się, że część pracowników LP nie jest zupełnie bezkrytyczna w stosunku do tego, co dzieje się w centrali. To dobrze rokuje na przyszłość. Niech ocenę tej książeczki przeprowadzą Czytelnicy Lasu Polskiego we własnym zakresie.