Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 17/2005

Od redakcji | 3

Drodzy Czytelnicy! W bieżącym numerze Lasu Polskiego prezentujemy mechaniczno-biologiczną metodę ochrony sosny przed spałowaniem stosowaną z powodzeniem w Nadleśnictwie Szczecinek. Sama metoda z pewnością jest znana, zwłaszcza starszym stażem leśnikom. Polega na sztucznym chropowaceniu kory przy pomocy specjalnego narzędzia, co powoduje wyciek żywicy. W ten sposób powstaje swoisty pancerz z pogrubionej korowiny, wzbogacony o klejącą się żywicę. Tak zabezpieczone drzewko niechętnie jest uszkadzane przez leśnych roślinożerców.

Informacje | 4

60 lat RDLP w Szczecinku; Jubileusz 60-lecia RDLP w Łodzi; Zmiany w lasach państwowych?; Żubrzyk z Baligrodu pod opieką leśników; Dyrektorzy w Sejmie; Polscy prywatni szkółkarze leśni w Europie

Listy do Lasu Polskiego | 7

W łóżku z przewoźnikiem
Gdzie ty, tam i ja!. Myli się jednak ten, kto sądzi, że to jakieś miłosne wyznanie i że rzecz cała będzie o amorach! Nie! To tylko motto stosunków leśniczego z przewoźnikiem.

Ostatnia deska ratunku | 8

Czy dzięki prowadzonemu od czterech lat programowi wolierowej hodowli głuszca uda się uratować ten gatunek w Nadleśnictwie Wisła?

Mechaniczno-biologiczna metoda ochrony sosny przed spałowaniem | 12

Pomysł tej metody zrodził się w lasach niemieckich. Polega ona na sztucznym chropowaceniu kory przy pomocy specjalnego narzędzia, co powoduje wyciek żywicy i pogrubienie korowiny.

Klasa odnowienia a podatek leśny | 14

Przez to, że drzewostany KO i KDO traktowane są analogicznie jak drzewostany, w których nie przebiega proces odnowienia, Lasy Państwowe nadpłacają rocznie ponad 2 mln zł podatku leśnego.

Młodnik | 16

Letni Gołuchów; Wonnica i nadobnica

Nadleśnictwo Płońsk | 18

Płońscy leśnicy nie mają łatwego życia. Jedenastu leśniczych gospodaruje w 1332 kompleksach leśnych, z których aż 1200 nie przekracza powierzchni 20 ha.

Lufa na podwórku | 20

Pasje leśników to temat na książkę, i to w kilku tomach! Malują, piszą wiersze, rzeźbią, hodują pszczoły czy też konie. A są i tacy pośród Leśnej Braci, którzy kochają poszukiwania... czołgów!

W prasie o lasach i leśnictwie | 21

Walka o etaty; Nie ma jak w Kwidzynie

Kolejka linowa Larix 3T (1) | 22

W pierwszej części artykułu prezentującego uwagi dotyczące eksploatacji kolejki Larix 3T w Nadleśnictwie Wetlina przedstawimy jej budowę, sposób montażu i organizację pracy.

Choroby drzew leśnych – klony i grab | 24

Przeglądając podręczniki fitopatologii leśnej, łatwo można dojść do wniosku, że przypadłości związane z występowaniem chorób dotyczą głównie gatunków drzew najważniejszych z gospodarczego punktu widzenia. Nic bardziej błędnego, na pozostałych gatunkach również pasożytuje wiele organizmów patogenicznych.

Sport leśników | 26

Krajowe Zawody Strzeleckie Leśników; Podsumowanie zeszłorocznych wydarzeń sportowych w RDLP w Zielonej Górze

Porady prawne | 27

Dyżury przeciwpożarowe – płatne czy nie?

Z prasy zagranicznej | 28

Wyniki szwedzkiego koncernu leśnego Sveaskog; Wiązany zbyt drewna na cenzurowanym; Rząd niemiecki subsydiuje FSC 

Z wydawnictw | 30

Multimedialna Instrukcja ochrony lasu. ZILP. 2005