Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 7/2005

Informacje | 4

Spotkania Rogowskie A.D. 2005; Krajowa Narada Ochroniarska; Targi LAS EXPO 2005; Turniej Wiedzy Pożarniczej w RDLP w Radomiu; VI Submisja Drewna Cennego – Krosno 2005; Forum Polsko-Niemieckie

Jak rolnik z leśnikiem | 7

Można by popaść w głęboką zadumę nad przykrym faktem, że wykształceni ludzie nie potrafią zrozumieć, iż lasy mają pełnić parę znacznie ważniejszych funkcji, niż dostarczanie pieniędzy do budżetu państwa...

Za kulisami fabryki Valmeta | 8

Za kulisami fabryki Valmeta Valmet powstał w 1961 r. jako mała, rodzinna firma. Obecnie w produkcji specjalistycznych maszyn do pozyskiwaniai zrywki drewna zajmuje drugą pozycję na świecie (po John Deere Company produkującym m.in. maszyny Timberjack).

Komunikat | 9

Stanowisko Starostów – Przedstawicieli Powiatów, którym podlegają szkoły leśne kierowane na ręce ministra środowiska w sprawie ostatecznego podjęcia decyzji o przejęciu szkół które zostało podjęte na spotkaniu 18 marca 2005 r. w Zespole Szkół Tułowice

Mikoryza w uprawach na gruntach porolnych | 10

Krajowy Program Zwiększania Lesistości, przyjęty przez rząd uchwałą Rady Ministrów 24 czerwca 1995 r., zakłada zalesienie 700 tys. ha do 2020 r. i 1,5 mln ha łącznie do 2050 r., co pozwoli na osiągnięcie przez Polskę lesistości odpowiednio 30% i 33%.

Narada hodowlana | 12

Tegoroczna wiosenna narada naczelników Wydziałów Zagospodarowania i Hodowli Lasu odbyła się na Kaszubach w iście zimowej scenerii.

Strategie hodowlane w zamierających drzewostanach dębowych | 14

Problem osłabionych drzewostanów dębowych, w których obserwuje się niepokojące objawy nasilonego zamierania drzew pojawia się od lat w różnych rejonach Polski, z reguły w skali lokalnej, nie dając podstaw do rozpatrywania go w kategoriach zamierania gatunku, ale wywołując uzasadnione wàtpliwości leśników.

Młodnik | 16

Rezerwaty biosfery (1); Szczapówka i wykarczaki

U wrót stolicy | 18

Sąsiedztwo Warszawy i Piaseczna, najprężniej rozwijającej się gminy w Polsce, są dla Nadleśnictwa Chojnów dużym wyzwaniem i determinują wiele działań tutejszych leśników.

Lasy górskie – zagrożenia u progu sezonu wegetacyjnego w 2005 roku | 21

Rok 2004 nie przyniósł poprawy w zdrowotności lasów górskich. Dotyczy to w szczególności osłabionych przez suszę drzewostanów świerkowych, objętych epifitozą patogenów korzeni oraz gradacją owadów kambiofagicznych.

Z prasy zagranicznej | 22

Skutki huraganu w północnej Europie; Milion dolarów dla FSC

Choroby drzew leśnych – buk | 24

W zestawieniu z innymi głównymi gatunkami drzew tworzących nasze lasy buk należy do mało chorowitych. Większość przypadłości związanych z grzybami pasożytniczymi towarzyszy mu w młodości.

Lotnicze skanowanie laserowe w urządzaniu lasu | 26

W inwentaryzacji lasu coraz większe znaczenie zyskują metody określania elementów struktury drzewostanów za pomocą czujników teledetekcyjnych.

Z żałobnej karty | 27

Stanisław Majewski (1925-2005); Jan Michalak (1907-2005)

Sport leśników | 28

Gigant z Kamiennej Laworty; Gdzie drwa rąbią... tam też gole lecą

Od wydawcy | 30

Jak ważne jest w Polsce propagowanie wśród społeczeństwa zasad funkcjonowania leśnictwa– szczególnie trwałości lasów i sposobów gospodarowania – nie muszę przekonywać Czytelników Lasu Polskiego. Większość leśników słusznie uważa, że jest to jedno z ważniejszych zadań Lasów Państwowych. Jednak w przypadku wyboru metod do realizacji tego zadania nie jesteśmy już tacy jednomyślni.