Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 5/2005

Informacje | 4

Laureaci Leśnych Fotografii; Złoty Inżynier 2004; Spór – lasy polskie za 30 lat; II Leśny Maraton Wejherowski

Takie rozwiązania są nie do przyjęcia | 6

O wypowiedź na temat projektu ustawy reprywatyzacyjnej, zakładającego udział Lasow Pańtwowych w wypłacaniu rekompensat, poprosiliśmy Janusza Dawidziuka –dyrektora generalnego LP.

Komunikat | 7

Oświadczenie central związków zawodowych będących stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL Lasy Państwowe.

Przebudowa drzewostanów | 8

Na terenie Nadleśnictwa Wyszków odbyła się terenowowa sesja Oddziału Warszawskiego PTL (Las Polski 23/2004) poświęcona nieśmiertelnemu tematowi w naszym leśnictwie –przebudowie drzewostanów.

Nadleśnictwo Skierniewice | 10

Choć wciśnięte pomiędzy dwie wielkie aglomeracje miejskie – Łódź i Warszawę – Nadleśnictwo Skierniewice ma się czym pochwalić, zarówno jeśli chodzi o bogactwo przyrodnicze, jak i osiągnięcia na polu gospodarki leśnej.

W prasie o lasach i leśnictwie | 13

Grajewo rośnie w siłę; Koniec zielonych miejsc pracy; Danina od lasu

Mokre górą! | 14

Obchodzony drugiego lutego Światowy Dzień Mokradeł może pomóc, by określenie bagno nabrało jak najbardziej pozytywnego znaczenia. Bo bagno to woda. A woda to życie. Skarb nie do przecenienia.

Młodnik | 15

Konwencja Ramsarska w Polsce; Dyląż garbarz

Tropem orła | 19

Gniazda bielików, mimo olbrzymich rozmiarów i znacznego wyeksponowania, często nie są łatwe do wyszukania.

Ochrona gatunkowa grzybów | 20

Na podstawie artykułu 50. nowej ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.

Kordelas niezgody | 21

Wygląda jak noż do papieru. Ma jakieś 40 cm długości, jest lekko pozłacany. Niby nic szczególnego. Ale emocje budzi niemałe.

Zanim powstały Polskie Lasy Państwowe | 22

W zeszłorocznych numerach Lasu Polskiego Paweł Gorski przypomniał historię powstania państwowej organizacji zajmującej się gospodarowaniem w lasach. Warto nieco uzupełnić przedstawiony przez autora obraz, zwracając baczniejszą uwagę na tło polityczne i gospodarcze wydarzeń, ktore działy się między odzyskaniem niepodległości a czerwcem 1924 r., kiedy to zatwierdzono statut PLP.

Choroby drzew leśnych – świerk (2) | 24

Ze względu na tworzenie litych drzewostanów i specyficzną budowę systemu korzeniowego świerk jest w szczególny sposób narażony na atak wielu groźnych patogenów.

Z żałobnej karty | 26

Stanisław Szkutnik (1940-2004); Szymon Podulka (1961-2004);Stefan Szkudlarczyk (1952-2004); Henryk Jajeśniak (1926-2005)

Lasy Schwarzwaldu pod specjalnym nadzorem | 27

Już zdawało się, że przeprowadzone w latach 2001- 2003 głębokie zmiany w strukturze organizacyjnej zarządzania lasami Badenii-Wirtembergii były końcowym etapem działań w ogólnym poszukiwaniu oszczędności budżetowych.

Z prasy zagranicznej | 28

Reorganizacja, globalizacja i Reagan

Od wydawcy | 30

W Polsce od prawie 16 lat mamy nowy ustrój gospodarczy. Wbrew powszechnie panującej opinii, przedstawianej w mediach, nie jest to jednak kapitalizm. Chociaż trzeba uczciwie przyznać, że zostały wprowadzone do gospodarki – także leśnej – nieliczne elementy wolnego rynku, który w dzisiejszych czasach zwykle jest związany z kapitalizmem.