Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 2/2005

Od redakcji | 3

Drodzy Czytelnicy! Według prognoz przemysł drzewny w tym roku będzie potrzebował ok. 34 mln m3 surowca drzewnego. Tymczasem w Lasach Państwowych planuje się pozyskać tylko 27,5 mln m3 grubizny, tj. o 1 mln m3 mniej niż w zeszłym roku. Niedobór surowca dotknie praktycznie wszystkie branże, począwszy od tartacznictwa, przemysłu płytowego i celulozowo-papierniczego, na odbiorcach drewna opałowego skończywszy.

Informacje | 4

Leśny serwis informacyjny; Pokaz sprzętu OTL Jarocin; Sarnaki nad jeziorem; Nowa-stara Stacja Oceny Nasion w Bedoniu; Dyrektor Bielecki odszedł na emeryturę

Listy do Lasu Polskiego | 6

Konkurs, konkurs...; Czy warto być przedsiębiorcą leśnym?; Chyba wiem?

Okrągły stół leśników | 8

Spotkanie okrągłego stołu zorganizował i prowadził rektor SGGW prof. Tomasz Borecki. Odbyło się ono w Pałacyku Rektorskim w dniach 6-7 września 2004 r. na Ursynowie w Warszawie.

Czarne chmury nad lasami | 9

Organizacja i efekty działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pańtwowe są dość stabilne i dobrze oceniane przez leśnikow krajów ościennych – a to niepokoi wielu naprawiaczy naszej gospodarki.

Leśnicy mogą na nas liczyć | 12

O przyszłości Lasów Państwowych rozmawiamy z posłem Jarosławem Kaczyńskim, przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy inspektor, stare problemy | 14

Jako autor pytań do dyrekcji z artykułu Odpowiedź na zaproszenie do wspołpracy zamieszczonego w nr 22/2004 Lasu Polskiego, chciałbym odnieść się do odpowiedzi Pana Mariusza Kwiecińskiego, pełniącego obowiązki Głównego Inspektora Straży Leśnej.

Karta na rzecz drewna | 15

We wrześniu 2004 r. niemiecki rząd oficjalnie zaprezentował kartę na rzecz drewna – programowy zapis polityki zwiększania zużcia drewna w Niemczech. Kto używa drewna, ten przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu oraz pomaga przy tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy na obszarach wiejskich – mowiła podczas prezentacji Renate Kuenast, minister wyżywienia, rolnictwa i ochrony konsumentow w niemieckim rzadzie federalnym. – wspólnie z przedstawicielstwami gospodarki, ochrony przyrody i zwiazków zawodowych przekształciliśmy tę wizję w konkretny plan – Kartę na rzecz drewna. Naszym wspólnym celem jest zwiększenie zużcia drewna o 20% w następnych 10 latach.

Leśnicy w Collegium Novum | 18

29 listopada 2004 roku do Krakowa zjechały prawie wszystkie osoby mające wpływ na gospodarkę leśną w Polsce.

Pierwsza praca | 20

22 czerwca 1949 r. świadectwa ukończenia Państwowego Liceum Leśnego I stopnia otrzymali absolwenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 1946 r.

Znaczenie gospodarki leśnej | 22

Przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne, jakie miały miejsce po 1989 r. objęły także gospodarkę leśną.

LKP Lasy Janowskie | 23

Lasy Janowskie łącznie z Puszcza Solską to jeden z największych obszarow leśnych w Polsce. Krajobraz leśny jest urozmaicony –występują tam bory sosnowe z wyspowymi fragmentami jodły i lasow mieszanych poprzecinane wstLgami rzek, stawy rybne, torfowiska i wzniesienia wydmowe.

Choroby drzew leśnych – dąb | 24

Podziwiając wspaniałe, pełne potęgi i majestatu leśne drzewa zachwycamy się ich witalnością i ogromem. Wydaje nam się, że mogą trwać wiecznie, na przekór mijajacemu czasowi, nie poddając się niszczycielskiej sile przyrody.

Las jako siedlisko gniazdowe bielika | 28

W warunkach polskich ponad 95% gniazd bielika położonych jest w lasach pańtwowych. Z tego względu ochrona siedlisk tego gatunku stanowi ważny element wielofunkcyjnego systemu gospodarowania i zarzadzania terenami leśnymi.