Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 1/2005

Od redakcji | 3

Drodzy Czytelnicy! W ostatnich numerach Lasu Polskiego zajmowaliśmy się problematyką rynku drzewnego w Polsce i konfliktu między leśnikami a drzewiarzami. Jak było do przewidzenia, przy tak odmiennych stanowiskach trudno jest i będzie osiągnąć consensus.

Informacje | 4

Zawody Strzeleckie leśników; Leśna ścieżka edukacyjna ZIELEŃ; Patron arboretum; Na Kudypskiej Polanie; Pierwsza aukcja w Dyrekcji

Szkody od wiatru i śniegu w 2004 roku | 6

Przebieg szkód w lasach związanych z występowaniem gwałtownych wiatrów i opadów śniegu w 2004 r. można w przybliżeniu podzielić na trzy okresy.

Huragany i śnieżyce w katowickiej RDLP | 7

Od blisko 40 lat w lasach Beskidu Śląskiego i nieco krócej w Beskidzie Żywieckim, leśnicy walczą z procesem zamierania świerka. W porę rozpoczęta, systematyczna przebudowa drzewostanów daje duże szanse, że beskidzkie lasy nie podzielą losu drzewostanów w Górach Izerskich.

Listy do Lasu Polskiego | 8

Pytania bez odpowiedzi?; Straż Leśna to nie zło konieczne; Urlop wspomnień

Komu kłodę pod nogi? | 10

UWAGA! Dalsza dewastacja niedoszłego rezerwatu Fidest. Na terenach niedoszłego rezerwatu Fidest, który określany jest jako „Biebrza w pigułce” budowana jest droga.

Nowe zaproszenie do współpracy | 11

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w numerze 22/2004 Waszego Dwutygodnika Odpowiedź na zaproszenie do współpracy, chciałbym wystąpić w charakterze ktosia z DGLP wywołanego do tablicy przez anonimowego Strażnika Leśnego.

Możliwości użytkowania drewna w LP | 12

Dyskusja na temat możliwości zwiększenia pozyskania drewna w LP zatacza coraz szersze kręgi. Z listu otwartego pana posła Żelichowskiego opublikowanego na łamach Lasu Polskiego nr 17/2004 wynika, że lobbingiem na rzecz zwiększenia pozyskania drewna zajmują się również posłowie i senatorowie!

Leśnictwo na Ukrainie | 14

Przez ostatnie dwa miesiące wydarzenia na Ukrainie były na ustach ludzi na całym świecie. Las Polski postanowił przyjrzeć się ukraińskiemu leśnictwu.

Urządzanie lasu – wczoraj, dziś i jutro... | 18

Urządzanie lasu i jego rola w funkcjonowaniu leśnictwa – to temat seminarium zorganizowanego 27 października ub. roku w Sejmie RP przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W Nadleśnictwie Ujsoły | 20

Na południu kraju, w bardzo atrakcyjnym turystycznie i przyrodniczo zakątku Beskidu Żywieckiego znajduje się Nadleśnictwo Ujsoły, z którym chciałbym zapoznać Czytelników Lasu Polskiego.

Dawna szkoła leśna | 23

W okresie II wojny światowej leśnictwo polskie poniosło olbrzymie straty, zwłaszcza kadrowe. Wielu leśników poległo w walkach lub zostało zamordowanych. Również w pierwszym okresie powojennym tragiczne losy nie omijały leśników – były morderstwa, zsyłki i uwięzienia.

Określanie statyki drzew | 24

Od kilkunastu lat w wielu krajach obserwuje się szybki rozwój metod wytrzymałościowej diagnostyki drzew. Padające drzewa w miastach, przy domostwach na wsiach, czy przy uczęszczanych turystycznie terenach leśnych stwarzają duże zagrożenie dla życia i mienia ludzi.

Z żałobnej karty | 26

Edward Stefan Badyda (1925-2004); Henryk Komarewski (1947-2002); Mieczysław Wilczkiewicz (1913-1994)

O bielikach pozbawionych bieli | 27

Bielik jest naszym największym gatunkiem lęgowym ptaka szponiastego. Większa od samca samica osiąga długość ciała 92 cm, rozpiętość skrzydeł blisko 250 cm i masą 7 kg.

Ochrona przyrody w RDLP w Gdańsku | 28

Ochrona przyrody jest jednym z wielu zadań wykonywanych przez Lasy Państwowe w ramach zarządzania majątkiem należącym do Skarbu Państwa. Jest to jednocześnie dziedzina, która od wielu lat jest polem Ścierania się rozmaitych poglądów i wizji na temat zachowania zasobów przyrody oraz, związanych z tym faktem, konfliktów i niedomówień.

Od Wydawcy | 29

W listopadzie 2004 r. odbyła się konferencja w Łagowie na temat możliwości pokrycia w najbliższych latach krajowego zapotrzebowania na surowiec drzewny. Mimo że nikt z redakcji Lasu Polskiego nie był na spotkaniu (brak zaproszenia) i znam problemy omawiane na konferencji z tzw. drugiej i trzeciej ręki, chciałbym przedstawić inny punkt widzenia o sprzedaży drewna w Polsce.

Zaginął leśnik | 30

Mikołaj Mikułowski (lat 54) wyjechał w okolice Kłodzka (Masyw Śnieżnika) w poniedziałek 22 listopada 2004 r. wieczorem. Ostatni raz widziany był rano we wtorek 23 listopada 2004 r. w Lądku Zdroju.