Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 2/2011

Stołówka w kniei | 2

Mroźna i śnieżna zima zaatakowała w tym roku bardzo wcześnie i wygląda na to, że nieprędko odpuści. Daje się we znaki nie tylko nam, ale także dzikim mieszkańcom kniei.

Wojna domowa | 3

Zeszłoroczne batalie o zachowanie statusu Lasów Państwowych już teraz w naszym leśnym środowisku nazywa się I wojną o Lasy (walki na froncie wojny rozegrały się w końcówce lat 90., kiedy leśnicy gremialnie sprzeciwiali się reprywatyzacji i traktowaniu lasów jako mienia zamiennego za znacjonalizowany majątek).

Informacje | 4

Nowelizacja standardu FSC – Nie tylko drobiazgi; RDLP w Warszawie i Lasy Miejskie-Warszawa – Porozumienie pod okiem Pani Prezydent; Ministerialne plany na rok 2011 – Nic o Lasach…; Świąteczne posiedzenie ROLP – Czas rozpocząć debatę; Plany zadań ochronnych – Pierwszy w Polsce; Milionowe odszkodowania – żubry w rzepaku

Krajobraz po bitwie | 7

O możliwych, niekorzystnych skutkach włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych oraz o potrzebie zastanowienia się na przyszłość nad zmianą istniejących regulacji prawnych dotyczących lasów mówią podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski oraz były minister środowiska prof. Jan Szyszko.

NIK kontrolował kopaliny | 10

Delegatura olsztyńska Najwyższej Izby Kontroli koordynowała kontrolę, której tematem było udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, ustalanie i egzekwowanie opłat z tego tytułu oraz udostępnianie terenów przez Lasy Państwowe przedsiębiorcom eksploatującym te kopaliny.

Intensywnie... szacowany | 11

Wyciąganie jakichkolwiek wniosków z dwóch badań przeprowadzonych w odstępie 19 lat jest dokładnie tak samo uprawnione, jak porównanie średnich marcowych temperatur w kraju w roku 1991 i 2010, i orzekanie na tej podstawie, że następuje globalne oziębienie albo ocieplenie.

Działają | 14

Jedynym mężczyzną na spotkaniu w Łagowie był jego honorowy patron – dyrektor RDLP w Zielonej Górze. 2 i 3 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Kobiet Lasu oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zorganizowały I Konferencję Leśniczki Lubuskie.

Niemiecki pragmatyzm, angielski styl | 16

Historia polskiego munduru leśnego ma swój początek w czasach Kongresówki. Od tamtej pory wiele sił zmieniło w charakterze służbowego odzienia braci leśnej, a w ciągu kilku lat czekają nas dalsze poważne zmiany. W czym będzie paradował leśnik?

Ciepło pod mundurem | 18

Jak się ubrać, żeby nie zmarznąć podczas zimowego wyjścia do pracy w teren? Na cebulkę! To powtarzane od lat hasło niezbyt dobrze oddaje nowoczesne podejście do tematu. Bo co to za cebulka, która wytrzymuje siarczyste mrozy, a ma ledwie trzy warstwy?

Nie tylko szacunki | 20

Uzupełnieniem lub alternatywą corocznej inwentaryzacji zwierzyny płowej mógłby być cyklicznie wykonywany monitoring wegetacji odnowień leśnych, w oparciu o pomiary i systemowo wybrane powierzchnie. Doświadczenia z Nadleśnictwa Wejherowo pokazują, że to bardzo przydatne informacje.

Azymut – prawdę Ci powie? | 22

Dalmierz laserowy w komfortowy sposób zastępuje konwencjonalne urządzenia do pomiaru odległości. Wyposażony w busolę elektroniczną, ma jeszcze więcej zalet. Aby przy jego pomocy prawidłowo określać azymuty, należy dokonać kilku nieskomplikowanych obliczeń.

W lesie z Orbiliuszem | 24

Po latach, kiedy znajomość łaciny stanowiła zasadniczy element klasycznego wykształcenia, leśnicy są dziś jedną z nielicznych profesji, która w praktyce ma do czynienia z całkiem niemałym zasobem łacińskiego słownictwa. Czy jednak prawidłowo je wymawiamy?

Z wydawnictw | 25

Nadleśnictwo Kartuzy. Historia i współczesność. Elżbieta Gostkowska, Krzysztof Jażdżewski. SITLiD Oddział w Gdańsku, Kartuzy 2008, s. 344.
Zapomniani zwycięzcy. Tomasz Szeszycki. SoftVision 2010, s. 311

Stary, dobry UAZ | 26

Na wojskowych przetargach można kupić wszystko, a nawet jeszcze więcej. W ofertach znajdują się też UAZ-y. W zamian za starunek otrzymujemy samochód wyjątkowo trwały i cechujący się dużą dzielnością w terenie.

Sprawdzone | 27

Piersiówka stalowa z okleiną Joker 175 ml; Luneta obserwacyjna Bushnell Sentry 18-36x50; Latarka Olight T10; Nakładki na latarkę

Powojenna, leśna codzienność | 28

Wielu pionierów polskiego leśnictwa borykało się nie tylko z problemami związanymi z gospodarowaniem w lasach powierzonych ich opiece. Sporo trudu sprawiało codzienne życie w lesie – pole do obrobienia, krowa do wydojenia – ot, leśna codzienność tamtych czasów…

Z żałobnej karty | 29

Ewa Michałowska-Sznajder

Cechowanie drewna | 30

W celu spełnienia wymogu posiadania dowodów legalności pozyskania surowca drzewnego w Polsce stosuje się specjalny system znakowania drewna. Brakarski język nazywa je cechowaniem, a jego zasady zależą od formy własności terenów leśnych.

Z zagranicy | 32

Szwecja. Optymizm wśród właścicieli lasów; Dolna Saksonia, Niemcy. Praktyka naturowa w przedsiębiorstwie NLF; Niemcy. Rok 2009 w lasach prywatnych

Rynek drzewny | 33

Rosja. Obniżka cła wywozowego; Wielopiętrowe budownictwo drewniane. Skandynawscy pionierzy

Listy do redakcji | 34

Gdzie te 100 tysięcy?