Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 9/1977

Przed Dniem Leśnika i Drzewiarza | 2

I sekretarz KC PZPR Edward Gierek i Premier Piotr Jaroszewicz przyjęli delegację leśników i pracowników przemysłu drzewczego

Artykuły problemowo dyskusyjne | 7

Wpływ zasilenia gruntów porolnych i nieużytków na kształtowanie się struktury klas wieku drzewostanów

Wiedza i technika leśna | 10

Pozyskiwanie zrębków zielonych

opinie - propozycje - wnioski - polemiki | 17

Transport Technologiczny w gestii terenowego przedsiębiorstwa leśnego ; dokładność i operatywność szacunków brakarskich drzew na pniu ; O stosowaniu budek lęgowych w lasach

Krótko o wszystkim | 19

Mechanizacja prac w pielęgnowaniu upraw ; mechanizacja trzebiezy drzewostanów sosnowych w NRD

O czym pisze prasa leśna za granicą | 20

Wykorzystanie całej biomasy drzew

Kronika | 20

Narada gospodarcza w OZLP Katowice

Z żałobnej karty | 21

Habrzyk Piotr

W prasie o lasach i leśnictwie | 22

Doniosła wizyta... ; Temat bardzo na czasie - Lasy niepaństwowe ; Niech zieleni sie cały kraj

Z wydawnictw | 22

Ptaki Łowne

Rozmaitości - o tym dobrze wiedzieć - tajemnice przyrody - nowa technika - rzeczy ciekawe - co w lesie piszczy | 24

Ostrożnie - wiewórki! - Żurawinowe plantacje - Drzewa plastikowe czy żywe? - 600 gatunków ssaków zagrożonych! - czy wiecie, że...