Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 17/1977

Spotkanie w Janowie | 2

Czytelnicy o Lesie Polskim

Artykuły problemowo dyskusyjne | 3

Perspektywy zaspokojenia potrzeb przemysłu na surowiec drzewny do 1980 r.

Z ekonomiką na ty | 6

Gospodarcze funkcje lasu

Z sejmowej komisji leśnictwa i przemysłu drzewnego | 9

Wykonanie planu i budżetu w 1976 r.

Wiedza i technika leśna | 11

Próba zastosowania maszyny ścinkowej z głowicą N - 5 do trzebieży w drzewostanach bukowych

Opinie - propozycje - wnioski | 13

Produktywność plantacji nasiennych a ich lokalizacja

Krótko o wszystkim | 14

Osutka Świerka

Leśnictwo za granicą | 16

Spostrzeżenia na temat organizacji i techniki pozyskiwania drewna w Finlandii

O czym pisze prasa leśna za granicą | 18

Las widziany z góry ; Kombajny zrębowe ;

Informacje | 20

Dr Kurt Waldheim - w Białowieży ; Współpraca OZLP Poznań z wydziałem leśnictwa okręgu Cottbus

Kronika | 20

Podsumowanie współzawodnictwa pracy OZLP Poznań ; Nadl. Oleszyce najlepszą jednostką OZLP Kraków ; Krajowe zawody uczniów średnich szkół lesnych

Z żałobnej karty | 21

Borys Dubrowiński ; Sylwester Sałata ; Marian Łapiński

W prasie o lasach i leśnictwie | 22

Las dobry pod wszystko... ; Konieczny kompromis ; Naśladownictwo wskazane

Z wydawnictw | 22

Ekologia lasu