Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 4/2009

Informacje | 4

Białowieskie negocjacje; Plany dla obszarów Natura 2000 w drodze; Krajobraz i Park

Las liczb | 6

Podsumowania rocznych efektów gospodarki leśnej i ochrony przyrody w lasach ukazują się w Polsce ze sporym opóźnieniem, w stosunku do podobnych podsumowań w innych krajach. Niemniej warto je poznać i dowiedzieć się, jak zmieniły się nasze lasy w 2007 roku.

To idzie młodość! | 7

W styczniu rozstrzygnęliśmy ogłoszony w zeszłym roku konkurs Pokolenie asów wkracza do lasów. Czekaliśmy na prace studentów i świeżo upieczonych absolwentów (do dwóch lat od otrzymania dyplomu), w których opisaliby swoje wrażenia na temat studiów i pierwszych doświadczeń zawodowych.

Pozmieniało się | 8

O tym, jak studiuje się dziś na Wydziale Leśnym SGGW, rozmawiamy z jego dziekanem Michałem Zasadą.

Cichociemne żale przyszłych leśników | 12

To zadziwiające, że wszyscy studenci leśnicy, zapytani przez osobę postronną w biegu, na ulicy, w autobusie, w pracy – gdziekolwiek, o swój kierunek studiów, z dumą i pietyzmem przedstawiają pełną romantyzmu wizję, jak to wspaniale jest właśnie tu, na Wydziale Leśnym w Poznaniu.

Czas podsumowania | 14

Czas podsumować to, co udało się zakończyć i to, co wciąż pozostaje niezałatwione. Pozostawmy na boku sukcesy. Trzeba się przyznać do porażek.

Listy do Lasu Polskiego | 16

FSC a szlachta polska; Sprostowanie

Przewodnik po ArcGIS Desktop (4) | 17

Kiedy tworzymy i udostępniamy narzędzia, dane, mapy, dokumenty, dobrą praktyką jest uzupełnianie ich o metadane. Dzięki temu komponenty zasilające system informacji geograficznej są opisywane w analogiczny sposób jak na przykład książki w katalogu bibliotecznym, przez co łatwiej je wyszukać i z nich skorzystać. Jest to pomocne w podejmowaniu decyzji w ramach wstępnej oceny przydatności danej kolekcji danych bez potrzeby ich uprzedniego przeglądania.

O inwazyjnej gospodarce w Beskidach | 18

W ostatnich latach przeszła przez prasę i Internet fala dyskusji związanej z zasadami prawidłowego gospodarowania w lasach beskidzkich. Dyskutanci dostrzegają bezsporny fakt, że stan zdrowotny tamtejszych świerczyn jest zły. Nie ma zaś zgodności co do przyczyn tego stanu oraz sposobów walki z tym zjawiskiem.

Adaptować się do klimatu | 20

Efekty poznańskiej Konferencji Klimatycznej oceniane są różnie. Wielu polityków skłonnych jest do pozytywnych opinii, ekolodzy wyrażają się o niej raczej z niezadowoleniem. Leśnicy stojąc na uboczu sporu, robią swoje. Ale wiele wskazuje, że na poziomie polityki i praktyki leśnej konieczne będą duże zmiany.

Nadleśnictwo Świętoszów | 22

Nadleśnictwo Świętoszów od okresu powojennego przechodziło wiele zmian. Po raz pierwszy utworzono je w 1958 roku. Przetrwało 16 lat i przestało istnieć w roku 1974. Tereny te najpierw wchodziły w skład OZLP w Zielonej Górze, później trafiły do OZLP (obecnie RDLP) we Wrocławiu.

Sosna smołowa | 24

Nazwa tego obecnie zanikającego, aczkolwiek jednego z ciekawszych egzotów, nie jest przypadkowa. W przeszłości była ważnym źródłem pozyskania smoły oraz surowca drzewnego do wyrobu statków, desek pokładowych, podkładów kolejowych oraz stempli kopalnianych.

Sosna Ośmiornica z Proszowa | 25

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Polski znajduje się aż 26.972 pojedynczych drzew będących pomnikami przyrody.

Obrzęk – przyczyny powstania | 26

Obrzęk to zniekształcenie pnia w postaci narośli utworzonej z drewna zdrowego. Ponieważ definicja ta opisuje bardzo wiele możliwych do odnalezienia w praktyce przypadków, przyczyn prowadzących do powstania obrzęku jest również dosyć sporo.

Polski Klub Ekologiczny | 28

Ta jedna z najstarszych w Polsce organizacji ekologicznych, wywodząca się i nadal działająca w Krakowie, swoje powstanie datuje na rok 1980. Znamienne jest, że zaistniała jako niezależna organizacja w czasie pierwszego zrywu Solidarności.

Z zagranicy | 30

Właściciele lasów nieco młodsi; 21 mln euro na ochronę lasów; Zdalnie sterowany harwester; Szkody po huraganie Klaus; Zeszłoroczne wyniki Sveaskogu; Zalesienia w handlu emisjami

XII raz wyłoniliśmy najlepszych! | 32

Na tropie... Woda w lesie... Z życia leśnika... Leśny mikrokosmos... Drugie życie drzewa... Pory roku w lesie...

Z wydawnictw | 33

Dendrologia. W. Seneta, J. Dolatowski. PWN 2008

Tajemnica morowców | 35

Puszcza Bukowa pod Szczecinem jest cennym pod względem przyrodniczym i historycznym obiektem. Wspaniałe drzewostany bukowe stanowią dumę gospodarzy Nadleśnictwa Gryfino.