Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 9/2009

Informacje | 4

Pierwsza od 65 lat; Rekordowa Jazda z miasta; Leśnik w łódzkiej radzie ochrony przyrody; Kwiecista aleja gimnazjalistów

Przeszłorębne rozważania | 6

Opublikowana jesienią 2008 r. ekspertyza naukowa poświęcona drzewostanom przeszłorębnym w LP, wbrew temu co sądzą jej autorzy, pokazała niezbyt skomplikowaną złożoność zagadnienia. Wśród wniosków zapisano wskazania dalszych badań i analiz, nie odpowiadając na pytanie, ile tak naprawdę drzewostanów przeszłorębnych nadaje się do eksploatacji.

Przewodnik po ArcGIS Desktop (9) | 7

Środowisko ArcGIS Desktop oferuje bardzo duże możliwości w zakresie symbolizacji obiektów geometrycznych, a także ich opisywania przy użyciu etykiet.

W gorsecie unijnego prawa | 8

Jak dostosować zasady prowadzenia gospodarki leśnej do żelaznych wymogów zmieniającego się unijnego prawa? Przykładem tego może być analiza gospodarczych typów drzewostanów w Dzielnicy Bałtyckiej pod kątem ich zgodności z dyrektywą siedliskową na przykładzie grądu subatlantyckiego (Stellario-Carpinetum).

Nowe normy ochrony zwierząt | 10

Ogłoszony niedawno projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, jeżeli wejdzie w życie, dopuści prowadzenie normalnej gospodarki leśnej w okresie lęgowym ptaków. Jego zapisy nie rozwiązują jednak problemu do końca.

Uwaga! Nachodzą pędraki | 12

Od kilku lat narasta problem szkód wyrządzanych przez chrabąszcze: majowego i kasztanowca. W związku z certyfikacją Lasów Państwowych systematycznie ogranicza się środki chemiczne do zwalczania tych szkodników, a rejestracja środków mikrobiologicznych przysparza problemów.

Jak Litwini prognozują brudnicę mniszkę? | 14

Masowe pojawy brudnicy mniszki w Europie występują najczęściej w lasach państw basenu Morza Bałtyckiego. Problemy mają z nią także Litwini, którzy stosują odmienne od naszych metody prognozowania.

Buk jako gatunek obcy? | 16

16 kwietnia okazała siedziba Technikum Leśnego w Starościnie była miejscem sesji poświęconej bodaj najważniejszemu obecnie tematowi z dziedziny ochrony przyrody – Naturze 2000. Dyskusję wywołała wypowiedź, jak traktować rodzime gatunki poza granicą zasięgu?

Krajobraz parków | 19

Parki krajobrazowe to trzecia zielona formacja w kraju, zaraz po Lasach Państwowych i parkach narodowych. Jednak łączą je z nimi tylko zielone mundury, a dzielą sprawy najważniejsze: charakter pracy i sposób finansowania.

Pozostać konkurencyjnym | 20

Ograniczenie kosztów surowca i jego wydajniejsze wykorzystanie, obniżenie kosztów energii i pracy – takie tematy zdominowały w tym roku Polwood.

Susły na pasie startowym | 22

Niebawem ruszą prace przy budowie, powstającego ze środków unijnych, portu lotniczego w leżącym nieopodal Lublina Świdniku. Czy wpłynie to w jakiś sposób na kondycję susła perełkowanego, którego kolonia znajduje się na terenie obecnego lotniska?

Błędy konstrukcyjne | 24

Skrzynki lęgowe stosowane w polskich lasach zwykle dostarczane są przez wyspecjalizowane zakłady przemysłu drzewnego i najczęściej są bardzo dobrej jakości. Czasem jednak warto przyjrzeć się, czy ich konstrukcja nie jest dla ptaków zagrożeniem.

Dąb Baublis | 25

Na terenie Polski nie brak słynnych, sędziwych drzew, zadziwiających swą wielkością i ogromem. Dzisiaj jednak chcielibyśmy opowiedzieć Czytelnikom Lasu Polskiego o drzewie niezwykłym i to co najmniej po dwakroć.

Rak | 26

Łatwo go zdiagnozować na jodle bądź modrzewiu. Jednak określenie, który rakowaty twór na drzewie liściastym rzeczywiście jest rakiem, a który nie, już takie łatwe nie jest. Do tego potrzebna jest solidna wiedza.

Gazda na Rysach | 28

Nie tylko w Lasach Państwowych można byś leśniczym. Monopol na to stanowisko przełamują parki narodowe. Jednym z takich leśniczych jest Tadeusz Figura – gospodarz miejsc położonych najwyżej w Polsce.

Z żałobnej karty | 31

Marian Domagała (1947–2009)

Dostojewski o pożarach | 32

Po przeczytaniu artykułów: Ochrona przyrody przed przyrodą (Graszek, Felieton na dobry koniec, Las Polski 3/2009) oraz Lasy nie są częścią przyrody!? (Edward Marszałek, Las Polski 5/2009) odważę się przyznać rację obydwu Autorom. Lasy zdecydowanie są częścią przyrody.

Z zagranicy | 33

Krytyka nowelizacji; Badania leśne w Szwecji; Szwedzi ograniczają pozyskanie; Zrębki w cenie

Z wydawnictw | 33

Z dziejów leśnictwa w Wielkopolsce. Wspomnienia z lasów nadobrzańskich. Andrzej Skibiński. Nadleśnictwo Kościan

Ziemski festyn | 2

Warszawiacy coraz tłumniej odwiedzają festyn z okazji Dnia Ziemi. Tradycyjnie na Polach Mokotowskich swoją działalność zaprezentowały firmy, instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu środowiska.

Razem za Białowieżą | 3

Puszcza Białowieska to kompleks leśny, który bodaj najczęściej gości na naszych łamach. Piszemy o jej przyrodniczym bogactwie i historii, jej przykład przytaczamy w kontekście badań naukowych, ochrony przyrody. Niestety, na łamach Lasu Polskiego Puszcza występuje też w roli przedmiotu konfliktów związanych z rozbieżnymi poglądami na jej status.

Partyzanckie akcje w Prusach Wschodnich | 30

Z walk partyzanckich zasłynęło w czasie wojny lubelskie i kieleckie, ale to nie jedyne okolice, gdzie
toczyły się boje żołnierzy polskiego podziemia. Tak jak Wielkopolska nie jest jedynym regionem,
skąd partyzanci robili wypady na tereny należące do 1939 r. do Niemiec. Przyjrzyjmy się kilku
ważnym epizodom z północnego Podlasia i Mazur.

Zew natury | 34

Nadeszła wiosna. Naród ochoczo wyległ na tak zwane łono. Ponieważ jest to dlań środowisko obce i wrogie, obozujący w lesie naród otacza się szczelnym kokonem wzniesionym z materiałów znanych i oswojonych. Z elementów cywilizacji miejskiej. Składają się nań m.in.: głośna muzyka, plastikowe butelki, papierosowe pety, warczenie silników i stanowczy sprzeciw wobec czytania map.