Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 12/2009

Informacje | 4

Najlepsi młodzi przyrodnicy; Sztandar na złoty jubileusz KPN; Pułapka na lisa; Dekada leśnych pielgrzymek do Studzienicznej; Kongres Europejskiej Unii Leśników; Unia nas ocenia; Z pomocą GKPŚ

Niemilknące echo przeszłorębnych | 8

Od jakiegoś czasu – nie bez impulsów politycznych – toczy się dyskusja nt. występowania tzw. drzewostanów przeszłorębnych w lasach zarządzanych przez PGL LP. Ostatnio ponownie powrócono do tego tematu.

Dereń jadalny z Warszawy | 9

Maksymalne wielkości osiągane przez poszczególne gatunki drzew bywają bardzo zróżnicowane. Najokazalsze wymiary pnia w naszym klimacie osiągają dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, topole białe oraz sprowadzone z Południa platany.

Co ujawnia inwentaryzacja? | 10

Dlaczego warto przeprowadzać inwentaryzację ostoi ptasich? Czy wyniki monitoringu mogą być zaskoczeniem? O tym rozmawiamy z Romanem Stelmachem, który kierował zeszłoroczną inwentaryzacją ornitologiczną 17 obszarów prowadzoną przez warszawski BULiGL i jest współautorem książki Ostoje ptaków w Polsce. Wyniki inwentaryzacji. Część 1.

Czy outsourcing to szansa? | 13

Outsourcing sprawdza się w polskich firmach, które chętnie korzystają z tej formy zarządzania. Czy w Lasach Państwowych, firmie bardzo specyficznej, jest miejsce na ten proces?

Obce – czy potrzebne? | 16

Introdukowanie obcych gatunków drzew i krzewów to utrwalona tradycja praktycznego leśnictwa. Ich wprowadzanie, postrzegane wyłącznie przez pryzmat zysku ekonomicznego, jest jednak szkodliwe dla różnorodności biologicznej naszych lasów. Argumentem przeciwko sadzeniu obcych gatunków drzew i krzewów jest zjawisko ich inwazyjności, które zagraża rodzimej florze.

Na czarnym Śląsku | 18

Leśniczówka przy autostradzie, lasy otoczone kordonem osiedli, stratowane grzybowiska, do tego kopalnie, elektrownie i hałdy, a pod ściółką gazociągi i kable. Nie, to nie kadr z postindustrialnego filmu. W takim krajobrazie, niemal w samym środku śląskiej aglomeracji, od 36 lat pracuje leśniczy Krzysztof Gracyalny.

SMS od niedźwiedzia | 20

Program monitorowania niedźwiedzi brunatnych, którym objęto osobniki z Tatr oraz Bieszczadów, trwa już kilka lat. Za kilka miesięcy kolejne niedźwiedzie z tych terenów, dzięki nowoczesnym obrożom telemetrycznym wyposażonym w nadajniki GPS, będą wysyłać SMS ze swoją lokalizację.

Zieloni 2004 | 22

Spośród wielu organizacji ekologicznych działających na terenie Polski, Zieloni 2004 wyróżniają się pod wieloma względami. Przede wszystkim nie posiadają ustroju stowarzyszenia czy organizacji pożytku publicznego, ale działają w konstrukcyjnych ramach partii politycznej.

Z wydawnictw | 23

Atlas uszkodzeń drzew leśnych t. 1. G. Hartman, F. Nienhaus, H. Butin. Multico 2009
Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce. Praca zbiorowa. Carta Blanca 2008

Pozyskanie drewna w Japonii | 24

Japończycy mają obecnie doskonałą okazję do wypracowania kompleksowego systemu zagospodarowania swoich lasów, ponieważ nie ograniczają ich jeszcze żadne schematy. Mechaniczne kopiowanie europejskich rozwiązań nie wchodzi jednak w rachubę ze względu na całkowicie odmienne warunki fizjograficzne.

Ewa zerwała granat? | 25

Biblia to istny katalog roślin – samych odmian leczniczych wymienia się w niej przeszło 70. Zapraszamy do zapoznania się z florą Ziemi świętej, najważniejszymi gatunkami drzew i krzewów, ich symboliką i miejscem w Piśmie Świętym.

Fałszywa twardziel | 26

Chcąc w kilku słowach napisać o fałszywej twardzieli, należy stwierdzić, że jest to jedna z najbardziej zagadkowych wad drewna. Zarówno mnogość jej kształtów i kolorów, jak i bardzo wiele teorii dotyczących powstawania wrażenie to potęgują.

Skrzynka dla sikor (typy A i A1) | 28

Najczęściej stosowana w polskich lasach skrzynka lęgowa może służyć nie tylko pospolitym bogatkom. Stosując pewne proste chwyty, możemy zachęcić do gniazdowania w niej także modraszki, pleszki i muchołówki żałobne.

Przewodnik po ArcGIS Desktop (12) | 29

W poprzednim odcinku zaprezentowane zostały metody pracy z danymi tabelarycznymi w aplikacji ArcCatalog. Tym razem podamy kilka informacji ilustrujących, jak to zagadnienie wygląda od strony aplikacji ArcMap.

Dyscyplina typowo leśna | 30

O pożytkach z biegania i historii Mistrzostw Polski Leśników w Biegu na Orientację mówi Włodzimierz Protasiewicz (na zdjęciu), prezes Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Biegu na Orientację Leśników, na co dzień pracownik RDLP w Białymstoku.

Z wydawnictw | 31

Księga lasu. A. Grzywacz, E. Kwiecień. OW Forest 2009

Rynek drzewny | 32

Lasów FSC w Afryce tyle co w Polsce; Zmiany w certyfikacji FSC; Polskie meble – bessa

Szanowny Panie Nadleśniczy… | 33

Ja niżej podpisany chcę niniejszym podać do wiadomości Pana, a jeszcze bardziej leśniczego Kazimierza Rączki z Głuchej Puszczy, pewną sprawą, że mimo naszej dobrej znajomości ja jestem dla Nadleśnictwa firma Mundex Zryw i poproszę, aby to było raz na zawsze zapamiętane.

Zielona rodzina | 2

Kilkuset leśników z całej Polski zawitało 17 czerwca do Nadleśnictwa Chojnów. Okazją do spotkania były centralne obchody Dni Lasu.