Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 12/1991

Nie tylko zanieczyszczenia | 4

Prognoza zagrożenia lasów w woj. bielsko-bialskim

Las się zmienia (3) | 8

Obserwowanie zmian lasu na stałych powierzchniach badawczych; Wykorzystywanie materiałów archiwalnych przy określaniu zmian lasu

Fragment wielkiej zbrodni (4) | 16

Stanisławowskie 1943-1944

Z wydawnictw | 22

Ochrona drzewostanów przed zwierzyną. Szukiel Eleonora. 1991

Las na kartach książek | 22

Sztuka życia i przetrwania. Meissner Hans-Otto. 1990

Las i prawo | 15

Wygaśnięcie umowy o pracę; Przedawnienie roszczeń pracownika; Podstawowe źródło utrzymania; Dozór policyjny; Dręczenie zwierząt

Ciekawostki | 24

Czy wiecie, że...; Mysz nie mysz...; Lasy Kanady