Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 12/1992

Krótko o wszystkim | 17

Wśród serdecznych przyjaciół liście z drzew opadły!; Razem z przyrodą giną ludzie

Rozmawialiśmy z... | 2

Rozmowa z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowycy mgr. inż. Andrzejem Rodziewiczem

Opinie - Polemiki - Wnioski - Propozycje | 11

Przechowalnia - chłodnia w Nadleśnictwie Dukla - głos w dyskusji

Z wydawnictw | 21

Rezerwaty biosfery Polski - Białowieski Park Narodowy. Denisiuk Z., Witkowski Z. 1991

W prasie o lasach i leśnictwie | 22

Dzień Ziemi; Zatrucie środowiska na pierwszym miejscu; Obraz świata w raporcie Brundtland

Z dniem 18 maja 1992 mgr inż. Andrzej Rodziewicz został powołany... | 3

...przez ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa, prof. Stefana Kozłowskiego, na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.