Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 21/2009

Informacje | 4

Nadleśnictwo Celestynów – CEL otwarty; Zasady sprzedaży drewna – Połowa na e-drewno; Akcja Stroisz – Kradzione nie stroi; Atak zimy – Krajobraz po burzy; Choinki nadziei – Wszystkie szkoły zaproszone; Natura 2000 – Polska zamyka (?) listę

Widoki na turystykę | 7

Rozwój turystyki w polskich lasach niesie ze sobą wiele szans, ale i niemało zagrożeń. Na co gospodarze lasów, organizatorzy tego ruchu oraz jego badacze powinni zwrócić szczególną uwagę?

Las też dla turystów | 8

Czy Lasy Państwowe powinny starać się o obecność na rynku usług turystycznych i czy opłaca się w tym względzie działać z wyprzedzeniem? Rozmawiamy z Arturem Rutkiewiczem z Zakładu Entomologii Leśnej, Ekologii i Ekoturystyki na Wydziale Leśnym SGGW.

Krajobraz z bunkrem | 10

O dużej atrakcyjności obszarów leśnych decydują przede wszystkim aspekty przyrodnicze, ale nie tylko. Atrakcją mogą być również fortyfikacje nowożytne, wznoszone niegdyś w miejscach o naturalnych walorach obronnych i wkomponowane w ich krajobraz.

Pokój z widokiem na las | 12

Tereny RDLP w Białymstoku to jedne z najbardziej atrakcyjnych części niżowych naszego kraju. Pojezierza, puszcze i atrakcyjna mozaika kulturowa. Jak na tym tle przedstawia się baza noclegowa, którą mogą zaoferować leśnicy?

Las z siodła | 14

Mazurski Trakt Konny przebiega na terenie czterech nadleśnictw: Srokowo, Borki, Czerwony Dwór i Giżycko, leżących na terenie RDLP w Olsztynie i Białymstoku. Całość to ponad 140 kilometrów traktów konnych.

By nie zarosły ścieżki... | 15

70 lat temu pod Tomaszowem Lubelskim rozegrała się druga co do wielkości bitwa II wojny światowej. Leśnicy postanowili upamiętnić tamte wydarzenia, organizując, wśród innych uroczystości, rajd konno-taborowy śladami walk.

Fytoftoroza atakuje | 16

W ostatnich dekadach w całej Europie obserwuje się pogorszenie stanu zdrowotnego drzew liściastych. Winowajcą jest groźny patogen wywołujący fytoftorozę. Trzeba się przygotować na szkody gospodarcze w szkółkach i na uprawach olszy, dębu, jesionu i buka.

Przewodnik po ArcGIS Desktop (19) | 19

Podczas tworzenia nowego modelu w skrzynce narzędziowej – zarówno w drzewie katalogów aplikacji ArcCatalog, jak i oknie aplikacji ArcToolbox – otwierane jest okno aplikacji ModelBuilder umożliwiające rozpoczęcie budowy własnego modelu.

Z reprywatyzacją poszło łatwiej | 20

Powstanie Ruchu Obrony Lasów Polskich było odpowiedzią na projekt reprywatyzacji lasów w drugiej połowie lat 90. Dziś Lasy Państwowe godzą się na udział w wypłacie rekompensat za znacjonalizowany majątek leśny. Czy ROLP ma więc przed sobą jeszcze jakąś misję?

Zielone nekropolie | 22

Cmentarze to często skupiska zieleni. Rozsiane po całym kraju stanowią ostoję setek tysięcy drzew, przyczyniając się do ich ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Administratorzy nekropolii w wiekowych drzewach często widzą jednak problem.

Z wydawnictw | 23

Zwierzęta Polski. Barbara Ćwikowska, Marcin Karetta. Carta Blanca 2008, s. 300

Zieloność z bliska | 24

Ekologa nie trzeba już szukać w pobliżu zagrożonego obszaru przyrodniczo cennego. Często można ich znaleźć tłoczących się przed kamerami. Zdumienie ponadto wywołuje brak nadzoru nad znacznymi kwotami, którymi dysponują organizacje ekologiczne.

Z wydawnictw | 25

Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Grażyna Jastrzębska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2009, s. 284

Cała prawda o Babie Jadze | 26

Postęp cywilizacyjny wyrugował wiarę w demony. Siedzą dziś, szczelnie zamknięte, w getcie legend i folkloru, i nikt w nie wierzy. Przypatrzmy się przez chwilę, czego obawiali się w lesie nasi przodkowie. Może warto to zrobić i przy okazji importowanego halloween poznać rodzime, leśne strachy.

Skrzynka horyzontalna | 28

Tego rodzaju skrzynki są bardzo popularne na zachodzie Europy. Ich budowa jest nieco bardziej skomplikowana niż budek zaprojektowanych przez prof. Sokołowskiego, być może dlatego nie cieszą się w Polsce zbytnim powodzeniem.

Jeden z pierwszych | 29

Emil Hołowkiewicz (1839–1892)

Z żałobnej karty | 29

Jarosław Piasek (1930–2009)

Chodniki owadzie cz. 2 | 30

Ślady żerowania owadów w drewnie, dawniej określane jako czerwliwość, dzieli się według średnicy otworu wylotowego na małe i duże. Podział ten, choć nieuwzględniony w kjw, mówi sporo o stopniu uszkodzenia drewna i o samych owadach

Z zagranicy | 32

Niemcy. Zysk Bawarskich LP o 43% w dół; Szwecja. Więcej gatunków liściastych; Szwecja. Paliwowa inwestycja Sveaskogu; Finlandia. Lasy źródłem emisji CO2?; Światowy Kongres Leśny. Lasy zagrożone z zewnątrz

Rynek drzewny | 33

Sprzedaż drewna. Nowe zasady; Raport UNECE & FAO. Światowy rynek produktów leśnych. FSC. Nowe Zasady i Kryteria

Dzika krew | 2

Ich przodek tarpan, ostatni dziki koń Europy, wymarł ponad sto lat temu. Tylko cudem, po skomplikowanych kolejach losu, udało się wyhodować i podtrzymać odmianę prymitywnych koników polskich, które zachowały wiele cech swych przodków.