Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 22/2009

Informacje | 4

90-lecie Wydziału Leśnego SGGW – Jubileuszowa wystawa; Informacja o stanie lasów – Spadło tempo zalesień; Finał konkursu Czysty Las – Nagrody rozdane; OKL w Gołuchowie – Drewnem malowane; Nadleśnictwa Radom i Kozienice – Pan leśniczy nagrodzony; Technikum Leśne w Rogozińcu – Konferencja o harwesterach; GDOŚ – Lasy Państwowe – Narada w Supraślu

Kryzys to dobry czas na zmiany | 7

Całą jesień las szumiał o optymalizacji. Teraz, kiedy nadleśniczowie i dyrektorzy przygotowali koncepcje zmian w swoich jednostkach, duże liczby przybrały kształt konkretnych osób i leśnictw. Dyrektor Marian Pigan wyjaśnia – to ma być likwidacja dysproporcji.

A szkody rosną | 10

Ponad trzykrotny wzrost liczebności łosi jest namacalnym efektem wprowadzonego w 2001 r. moratorium na ich odstrzał. W tym samym czasie w północno-wschodniej Polsce powierzchnia lasów uszkodzonych przez te zwierzęta zwiększyła się sześciokrotnie.

Deputatowe debatowanie | 12

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zwróciła się do wszystkich leśnych Związków Zawodowych z propozycją rezygnacji z deputatu opałowego na rzecz stałego ekwiwalentu pieniężnego. Wywołało to ożywioną dyskusję…

Życie po życiu | 14

Niektóre drzewa nawet po śmierci biologicznej żyją nadal, stając się martwymi pomnikami pamięci. W takiej formie służą i przyrodzie, i ludziom.

Terenowe konie mechaniczne | 16

Czasy gajowego Maruchy jeżdżącego z flintą na rowerze po leśnych ostępach, minęły bezpowrotnie. Teraz Marucha używa samochodu. Terenowego.

Palący problem | 18

Skutki pożarów są czasami bodźcem do pozytywnych zmian. Często jednak zmiany te obciążają innowatorów dodatkowymi kosztami. Z takimi problemami już wkrótce będą się musiały zmierzyć Lasy Państwowe.

Dąb Władek z Zagrzęby z Karczmisk | 19

Zwyczaj nadawania imion wyjątkowo okazałym, sędziwym drzewom jest w naszym kraju zjawiskiem dość powszechnym. Niestety, ich repertuar bywa z reguły dość ubogi i w wielu wypadkach ogranicza się do imion dawnych władców Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Bolesława Chrobrego.

Elfenhain znaczy Gaj Elfów | 20

Nonen Busch (Las zakonnic) był ich własnością? Co mogła oznaczać nazwa Cierpiące Jodły? Toponimy to nazwy miejsc. Za ich pomocą można odtworzyć przeszłość niejednego obszaru. Dawne nazwy topograficzne, również związane z lasem, powinny zafrapować szczególnie zamieszkujących dane tereny.

Z wydawnictw | 22

Uszkodzenia drzew leśnych. Janusz Szałkiewicz. PWRiL 2009, s. 357

Sukces zielonych mundurów | 23

Aż pięć nadleśnictw i jeden park narodowy znalazły się w gronie laureatów konkursu Lider Polskiej Ekologii. W poniedziałek 9 listopada zostały ogłoszone wyniki prestiżowej rywalizacji, której patronem honorowym jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Uwaga! Kryzys | 24

Najpoważniejszy kryzys gospodarczy XX w. (lata 1929–33) stał się impulsem do wypracowania działań osłabiających skutki załamań ekonomicznych. W efekcie powstała koncepcja systemów wczesnego ostrzegania.

Drzewo umarłych | 26

Cyprysa uważano za symbol śmierci dlatego, że raz ścięty nigdy się nie odradzał. Postrzegany był także jako drzewo posępne, choć jego żywotność, długowieczność i trwałe, nieulegające rozkładowi drewno powinno zeń uczynić symbol nieśmiertelności.

Zostawało w rodzinie | 28

W połowie XIX wieku atutem dającym pierwszeństwo w zajęciu niektórych niższych stanowiskach leśnych było posiadanie kilku synów lub braci. Im liczniejsza rodzina tym łatwiej było o hurtowe zatrudnienie wszystkich należących doń mężczyzn.

Z żałobnej karty | 29

Edward Jędryszczak (1948–2009)

Chodniki owadzie a surowiec drzewny | 30

W przypadku chodników owadzich bardzo prawdziwa jest reguła, że o ile występują głębiej w drewnie, najbardziej niekorzystne są te najmniejsze. Jest ich zwykle dużo, a chodniki drwalnika zawierają ponadto zabarwiającą drewno grzybnię.

Gdy zgaśnie światło | 31

Lampy naftowe nadal są stałym elementem wyposażenia wielu służb leśnych na całym świecie. Doskonale spisują się w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych i odludnych miejscach, gdzie można zapomnieć o dostępie do energii elektrycznej.

Rynek drzewny | 32

Energia odnawialna. Drewno nie będzie biomasą; UOKiK. Pozytywnie o zasadach; Weyerhaeuser. Działalność w Polsce; Rosja. Nie będzie podwyżki cła; Unia Europejska. Stanowisko wobec produktów drzewnych; Szwecja. Lider konsumpcji peletu

Klinowata skrzynka dla pełzaczy | 33

Pełzacze mają spory problem ze znalezieniem miejsca lęgowego wśród młodych, prostych i zdrowych drzew. Ich obecność w ekosystemie leśnym jest jednak szczególnie ważna, gdyż zjadają owady poukrywane w szczelinach pnia – w tym jaja brudnicy.

Okładka | 3

Michał Zdebik od dwóch lat jest podleśniczym w Nadleśnictwie Chrzanów. Choć ma jeszcze osobowe
auto Suzuki Baleno, to jednak najczęściej w użyciu jest Vitara. Samochód, wyprodukowany jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, jeździł kiedyś po drogach RFN.