Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 23/2009

Informacje | 4

Zalesienia gruntów prywatnych – Stan i plany; Natura 2000 – Seminarium wielkopolskiego PTL; Konkurs sygnalistów w technikum w Zagnańsku – Zadęli o statuetkę Dębu Bartka

NIKomu niepotrzebny | 6

Kordelas, kolacja, fortepian czy budowa Centrum – wszystko to można (lub pragnie się) finansować ze środków funduszu leśnego. Brak jasnych zasad wydatkowania pieniędzy z tego źródła jest jednym z końcowych wniosków po kontroli NIK. Wniosków, które pozostają martwe.

Gdy obradza buk | 8

Jesienią intensywnie żerujące zwierzęta starają się zabezpieczyć na długie, zimowe miesiące. Przed gospodarzami lasu stoi trudniejsze zadanie. Niejednokrotnie po całych latach nieurodzaju muszą zgromadzić niezbędne rezerwy nasion. Materiał musi być oczywiście najwyższej jakości.

Wojciech dołączył do elity | 10

Selekcja indywidualna, bazująca na wyborze pojedynczych, najlepszych w populacjach drzew i późniejszym wykorzystywaniu ich jako bazy nasiennej, jest w lasach polskich jedynie uzupełnieniem zasadniczego kierunku – selekcji populacyjnej. Ma ona jednak wiele zalet.

Znikający krajobraz | 12

Temat przebudowy lasów beskidzkich interesuje wszystkich – od mieszkańców, przez władze kraju, po leśników. Wszyscy zgodnie pragną rozsądnego rozwiązania. Niestety, nie wszyscy rozumieją przyczyny takiego stanu lasów.

Rachunek nie tylko sumienia | 13

Studia leśne to dość kosztowna inwestycja. Ile trzeba przepracować, by się zwróciła? Oczywiście pod warunkiem, że znajdzie się pracę.

Kontynentalny quiz | 14

Co polscy uczniowie wiedzą o lesie w Portugalii? Niewiele. A co uczniowie szwedzcy o naszym leśnictwie? Również niewiele. Towarzystwo Przyjaciół Lasu przy wsparciu Lasów Państwowych chce zmienić ten stan rzeczy za sprawą konkursu Young People in European Forest (Młodzi Ludzie w Lasach Europejskich).

Jesiony z Mechelinek | 15

Jesiony należą do okazałych i cennych drzew rosnących w naszych lasach, parkach i zadrzewieniach przydrożnych. Największe osobniki są w stanie osiągać imponujące rozmiary, śmiało konkurując z dębami i lipami stanowiącymi tradycyjne gatunki pomnikowe.

Strategia na chrabąszcza | 16

Prognozy przewidują masowy pojaw chrabąszczowatych w kolejnych dwóch latach. Coraz liczniejsze występowanie tej grupy szkodników wiąże się ze stratami gospodarczymi na terenach użytkowanych rolniczo oraz w gospodarce leśnej. Przyczynia się także do istotnych szkód przyrodniczych.

Najwyższa forma ochrony | 18

Jak zarządza się typowo leśnym Parkiem Narodowym, z jakimi problemami trzeba się borykać podczas wykonywania obowiązków i czy żubr zawita w Beskid Niski – na te i inne pytania odpowiada Jan Szafrański, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego.

Leśnicy uhonorowani przez Prymasa | 21

W kościele parafialnym w Rajgrodzie odbyła się 3 listopada uroczystość, podczas której Prymas Polski kardynał Józef Glemp wręczył dziesięciu osobom świeckim swoje odznaczenia Eclessiae Populoque Servitium Praestanti, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Zasłużeni dla Kościoła i Narodu.

Muszą walczyć o zrozumienie | 21

Mieczysław Remuszko: Księże Prymasie, wśród odznaczonych przez Eminencję w Rajgrodzie dziesięciu osób świeckich znalazło się aż dwóch leśników. To chyba nieprzypadkowy wyraz uznania dla tej grupy społecznej i zawodowej?

To nie był zły rok | 22

Coroczne informacje o stanie lasów oraz realizacji programu zwiększania lesistości przygotowywane dla posłów sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poszerzono w tym roku o szczegóły prowadzonej przez Lasy gospodarki drewnem.

Budżet na środowisko | 23

Komisja Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na posiedzeniu 22 października, debatowała nad elementami przyszłorocznego budżetu, w zakresie, za który odpowiada resort. Przedstawiamy kilka ciekawszych informacji.

Nie taka straszna | 24

W bieżącym roku w różnych regionach Polski pojawiły się doniesienia o występowaniu intensywnych żerów, powodowanych przez gąsienice barczatki puchowicy. Co wiemy o tym gatunku motyla?

Z wydawnictw | 25

Poszukiwanie postrzałków zwierzyny płowej i czarnej. Andrzej Gembarzewski, Gustaw Matuszewski. Wydawnictwo Świat 2008, s. 47

Skrzynka dla jerzyków | 26

Ptaki te kojarzone są głównie ze środowiskami synantropijnymi, jednak pierwotnie gniazdowały także w naturalnych dziuplach w starych drzewostanach – zarówno iglastych, jak i liściastych – głównie na wschodzie kraju.

Przewodnik po ArcGIS Desktop (20) | 27

Zbudowanie modelu to tylko jedna z możliwości, jaką daje aplikacja ModelBuilder. Przy jej użyciu można także modyfikować już utworzony tok geoprzetwarzania, utworzyć dokumentację dla modelu czy też udostępnić efekt pracy innym użytkownikom.

Komandosi spod znaku AK | 28

65 lat temu, w ostatnich dniach października, 7. Dywizja Piechoty AK stoczyła pięciodniową bitwę z niemieckimi siłami pacyfikacyjnymi, dysponującymi lotnictwem i czołgami. Była to największa zwycięska bitwa partyzancka stoczona między Wisłą i Wartą.

Brunatnica twardzieli jodły | 30

Gruntowna wiedza o wadach zbyt często jest błędnie utożsamiana ze znajomością treści normy z 1979 roku. Choć w niniejszym cyklu takie stanowisko jest sukcesywnie obalane, temat wady, których nie ma w normach wciąż budzi zdziwienie wielu osób.

Z wydawnictw | 31

Polski nawigator turystyczny. Tomasz Kaliński (red.). Carta blanca 2009, s. 640

Rynek drzewny | 32

Sprzedaż drewna na rok 2010. Zatrzymać aukcje!; Systemowe aukcje. Nadzwyczajny wzrost cen

Sport leśników | 32

Jubileuszowy tenis stołowy

Kod genetyczny Pawlaka | 34

Na początek zadeklaruję, że dziś nie będzie nic o polityce. Tekst nie ma nic wspólnego z Ochotniczą Strażą Pożarną i jej szefem generałem wicepremierem. Przypomniałem sobie mianowicie najsłynniejszą w Polsce parę antagonistów: Pawlaka i Kargula.

Żniwa z buczynie | 2

Tam rosło największe ze wszystkich drzew. Potężny, gładki pień połyskiwał ciemnym srebrem, a wystrzelał w górę wysoko jak wieża i wysoko nad ziemią rozpościerał pierwsze konary nakryte cienistą kopułą liści – napisał John R. Tolkien.
Nie wiadomo, czy autor Władcy pierścieni miał na myśli Fagus sylvatica. Wydaje się jednak, że powyższy cytat znakomicie oddaje to, co możemy spotkać w wielu pomorskich lasach, które są krainą tegoż gatunku. Drzewo piękne, choć bardzo kapryśne, jeśli chodzi o przewidywanie urodzaju oraz częstotliwość obradzania.