Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 15/1994

Rozmawialiśmy z... | 4

Mgr. inż. Andrzejem Nowakowskim - dyrektorem Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Las i prawo | 9

Zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie łowiectwa (2)

94 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego | 15

Nauka - Doświadczalnictwo - Praktyka Leśna. Rogów 17-18.06.1994

Las na kartach książek | 17

Brzozy i wielkie piece. Horst Bienek. 1991

Opinie - Polemiki - Wnioski - Propozycje | 18

Jak zmniejszyć koszty urządzania lasu i nie marnować pracy leśników

Krótko o wszystkim | 19

Promocja lasów i popytu na drewno w niemieckich środkach przekazu

Leśnictwo za granicą | 20

Zarządzanie Zasobami Leśnymi w USA

W prasie o lasach i leśnictwie | 22

Bieszczadzki neo-igloopol?