Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 3/2006

Informacje | 4

Nasz najmłodszy elkap ma już radę naukową; Inauguracyjny czat; Aukcja w Krotoszynie; Polski żubr skłusowany na Ukrainie

Listy do Lasu Polskiego | 8

Ach te rachunki, czyli róbmy swoje - Koniec roku kalendarzowego sprzyja podsumowaniom. I tak oto edukację prowadzoną przez nadleśnictwo próbuje się zamknąć w cyfrach, ale one przecież nie przekażą nic ponad ilość zrealizowanych spotkań, konkursów oraz napisanych tu i ówdzie tekstów.

Kto się przejął przejęciem techników | 10

Mimo rozpoczętych półtora roku temu starań o przejęcie części średnich szkół leśnych pod kuratelę Ministerstwa Środowiska, sprawa nie doczekała się finału.

Dolina niezgody | 12

Via Baltica, niezależnie od tego którędy będzie przebiegać, naruszy przyrodę zarówno Puszczy Augustowskiej, jak i doliny Rospudy. Mieszkańcy Augustowa pytają jednak, czy gdy w grę wchodzi ludzkie życie, uzasadnione jest stawianie na przeciwnej szali życia jakiegoś kwiatka czy ptaka?

Gdańscy Leśnicy w Rumunii (3) | 16

Jak pisał Mieczysław Orłowicz, każdy turysta, który był na Czarnohorze w dniu pogodnym, musiał zainteresować się widokiem dwóch pięknych i dzikich pasm górskich, leżących na południu. Wprost na południu, oddzielone doliną Białej Cisy, rysują się ostro granitowe wierzchołki Karpat Marmaroskich.

Anoplophora glabripennis - niechciany przybysz z Azji | 17

Jako uzupełnienie serii o krajowych kózkowatych prezentujemy przybysza z Azji spokrewnionego z naszymi żerdziankami, który bardzo dobrze zaaklimatyzował się w Ameryce Północnej i rozpoczyna ekspansję w Europie.

Nadleśnictwo Strzyżów | 18

Pomimo ciężkich warunków terenowych i trudno dostępnych lasów załoga strzyżowskiego nadleśnictwa pracuje we wspaniałej, koleżeńskiej atmosferze.

W plantacjach przyszłość | 20

Aby osiągnąć założony przez Komisję Europejską cel zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym krajów UE do 12%, wydaje się być uzasadnione stosowanie na szerszą skalę plantacyjnych upraw drzew szybko rosnących.

Klub parlamentarny PiS zyskaΠ nowych posΠów | 21

Poseł Piotr Cybulski, poseł PO z Legnicy, wystąpił 19 stycznia z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Razem z nim do klubu parlamentarnego PiS przeszli związani do niedawna z PO posłowie ze Śląska – Andrzej Sośnierz i Krzysztof Szyga.

Huba korzeni na bukach - ciekawostka czy problem? | 22

Grzyby rodzaju Heterobasidion wywołują jedną z najważniejszych pod względem gospodarczym chorób drzew leśnych. Straty w lasach gospodarczych Europy z powodu porażenia drzewostanów szacuje się na około 790 mln euro rocznie.

Rynek drzewny | 23

Odwetowy gest Kozakiewicza; Mocniejszy szkielet branży; Wolny rynek na okrągłe; Opłacalność na szali

Co jest czym? | 24

Zgodnie z zapowiedzią nasz cykl rozpoczynamy od wyjaśnienia poszczególnych parametrów używanych w opisie samochodów terenowych.

Porady prawne | 25

W sierpniu zeszłego roku dostałem karę nagany za niedopełnienie obowiązków pracowniczych, a mój podleśniczy – za to samo – dostał karę upomnienia. Ostatnio otrzymaliśmy trzynastkę i w związku z otrzymanymi karami obniżono nam jej wymiar – mi o 30%, a podleśniczemu o 15%. Zostaliśmy więc ukarani za jeden czyn dwa razy, a przecież to chyba niezgodne z prawem?

Po Bugu jak po drodze | 26

Ostatnie flisackie tratwy popłynęły Bugiem w latach 80. ubiegłego wieku. Kto chce więc wiedzieć, jak dawniej wyglądał spław drewna tą rzeką, powinien obejrzeć film Jerzego Koźmińskiego Nad Niemnem, albo przeczytać poniższy artykuł.

Z zagranicy | 28

Rosja ogranicza eksport drewna okrągłego; Rok 2006 rokiem różnorodności biologicznej w ALZ SA; NavLog; USA: lasy gospodarcze i lasy pozagospodarcze; Walia: restytucja siedlisk leśnych z pomocą UE

Inwentaryzujemy, Ile wlezie! | 30

Najważniejsze, to wiedzieć, na czym się stoi. Czyli między innymi – co się ma. A skąd wiedzieć, co się ma? No, trzeba te wszystkie rzeczy znaleźć. Znaleźć, odkryć – z łaciny invenire.

Suzuki Jimmy | 7

to moc przyjemności przez cały rok

Nie tak wielki problem, nie tak wielkie pieniądze | 9

W nawiązaniu do artykułu „Wielki problem i wielkie pieniądze” autorstwa Jerzego Borysewicza,
który ukazał się w numerze 23/2005 „Lasu Polskiego”, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
przedstawia poniższe stanowisko.