Zgłaszajmy kłusownictwo!


Mimo wciąż znacznej liczby przypadków kłusownictwa, jaką corocznie ujawniają leśnicy i myśliwi, tylko pewna część jest zgłaszana organom ścigania. To błąd – tylko jeśli będziemy informować, problem zaistnieje także dla instytucji, które są po to, by zająć się ściganiem tego rodzaju przestępstw.

Dział:
Numer: Las Polski 1/2013, strona 18

Pobierz artykuł w formacie PDF