Konsultacje dla wybranych?


Z treści pisma wysyłającego do konsultacji społecznych projekt założeń do zmian w ustawie o lasach wynika, że ministra środowiska interesuje opinia jedynie wybranych grup interesariuszy polskiej gospodarki leśnej. 

Dział:
Numer: Las Polski 24/2012, strona 22

Pobierz artykuł w formacie PDF