Nauka odpowiedzialności


Spadkobiercą Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo–Leśnej w Żyrowicach zostało białowieskie technikum. To ono bowiem objęło pieczę nad żyrowickim sztandarem i to ono utrzymuje kontakty z ostatnim absolwentem tej przedwojennej szkoły.
Dział:
Numer: Las Polski 20/2012, strona 26

Pobierz artykuł w formacie PDF