Klucz w zrozumieniu przyrody!


Celem naszych prac nad określeniem kosztów wdrażania programu Natura 2000 nie są gotowe rozwiązania, bo takich nie ma, lecz pokazanie, jak należy myśleć, planować i działać – mówi dr Paweł Rutkowski, adiunkt w Katedrze HodowliLasu UP w Poznaniu, kierownik tematu badawczego pt. „Ograniczenia oraz konsekwencje finansowe i organizacyjne związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000”.
Dział:
Numer: Las Polski 20/2012, strona 7

Pobierz artykuł w formacie PDF