Od redakcji


Tego jeszcze nie było – cztery zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych i cztery nowe instrukcje, podstawowe dokumenty, w oparciu o które przez następne lata będzie funkcjonować polskie leśnictwo.
Numer: Las Polski 24/2011, strona 3

Pobierz artykuł w formacie PDF