Lasy rybnickie w międzywojniu


Gdy w marcu 1921 r. do rąk Czytelników trafiał trzeci numer miesięcznika „Las Polski” na Górnym Śląsku odbywał się plebiscyt. Ten moment, 90 lat temu, decydował, czy tamtejsze lasy też będą polskie.
Numer: Las Polski 23/2011, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF