Informacje


Konferencja na Ziemi Lubuskiej - Nadleśnictwo z historią; Ochrona gatunkowa zwierząt
- Nowe rozporządzenie; Lider Polskiej Ekologii 2011 - Nadleśnictwo Bytnica z nagrodą;  Myśliwi - dzieciom, dzieci - zwierzętom - Trzeba pomagać; Barlinecko-Gorzowski PK- Popielice wracają; Zagroda pokazowa żubrów w Mucznem - No, pokaż się, żubrze...



Dział: Informacje
Numer: Las Polski 23/2011, strona 4

Pobierz artykuł w formacie PDF