Plantacje nasienne - rola i znaczenie w gospodarce leśnej


Plantacje nasienne to stosunkowo nowe zagadnienie i dopiero poznawane w polskim leśnictwie. Jednak prowadzone badania pozwalajà mieć nadzieję na wzrost ich znaczenia.
Numer: Las Polski 22/2011, strona 18

Pobierz artykuł w formacie PDF