Ku europejskiej konwencji o ochronie lasów


Szósta Konferencja Ministerialna na temat Ochrony Lasów w Europie otworzyła nowy rozdział w procesie kształtowania polityki leśnej naszego kontynentu. Podczas spotkania, które miało miejsce w dniach 14–16 czerwca w Oslo przedstawiciele 46 krajów i Unii Europejskiej przyjęli przez aklamację dwa dokumenty: Ministerialny Mandat z Oslo do Negocjowania Prawnie Wiążącego Porozumienia w sprawie Lasów w Europie oraz Ministerialną Decyzję z Oslo: Europejskie Lasy 2020.
Numer: Las Polski 20/2011, strona 22

Pobierz artykuł w formacie PDF