Informacje o Kongresie Leśników Polskich


Poczucie odpowiedzialności leśników polskich za rozwój lasów i gospodarki leśnej dla dobra kraju prowadziło w przeszłości, w chwilach szczególnie doniosłych i wymagających rozwiązania wielu problemów nurtujących opinię społeczną i gospodarkę narodową, do organizowania ogólnych zjazdów leśników...
Dział:
Numer: Las Polski 23/1996, strona 12

Pobierz artykuł w formacie PDF