O kształtowaniu drzewostanów z udziałem modrzewia


Podczas określania celów hodowlanych i sposobów ich realizacji uwzględnia się dwie zasady półnaturalnej hodowli lasu - zmniejszenia i rozproszenia ryzyka hodowlanego. Realizacja tych zasad polega między innymi na kształtowaniu drzewostanów o możliwie bogatym składzie gatunkowym dostosowanym do warunków siedliska, zróżnicowanej budowie pionowej i właściwych formach zmieszania, przy wykorzystaniu w pełni naturalnych odnowień.
Dział:
Numer: Las Polski 23/1996, strona 4

Pobierz artykuł w formacie PDF