Konkurs pielęgnowania lasu


We wrześniu 1989 r. na terenie OZLP Gdańsk w nadleśnictwac Kartuzy i Lipusz zorganizowany został konkurs pielęgnowania lasu za pomocą pilarek na wysięgniku. W konkursie wzięło udział 15 zespołów w składzie leśniczy oraz inspektor pilarki. Regulamin konkursu opracowany przez OZLP miał na celu podkreślenie ścisłej współpracy pomiędzy nadzorem technicznym tzn. leśniczym a wykonawą- operatorem pilarki.
Autor: Widzimir Grus
Dział:
Numer: Las Polski 23/1989, strona 24

Pobierz artykuł w formacie PDF