Planowanie i realizacja cięć pielęgnacyjnych w warunkach zagrożenia środowiska leśnego


Metody zagospodarowania człowieka w zajmowanym przez niego środowisku ulegają zmianom wraz ze zmieniającymi się warunkami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Tej obiektywnej prawidłowości podlega również gospodarka leśna w stopniu nawet większym niż przemysłowa, gdyż zaistniałe modyfikacje warunków środowiska wpływają tu bezpośrednio na możliwości uzyskania efektów produkcyjnych.
Dział:
Numer: Las Polski 23/1989, strona 19

Pobierz artykuł w formacie PDF