Koniec Leśnictwa? (1)


Jaką finalna formę przybierze leśnictwo? Czy istotnie kończy się prymat drewna nad innymi funkcjami lasu czy może nadchodzi nowa epoka drewna? A może jest to po prostu koniec leśnictwa, które rozpadnie się na... uprawę drzew i ochronę przyrody?
Dział:
Numer: Las Polski 21/2006, strona 16

Pobierz artykuł w formacie PDF